Sökning: "kulturell kontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kulturell kontroll.

 1. 1. Kännedom om kommunikation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Cecilia Jonasson; [2018-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att artikulera en problematisk spänning mellan informell mellanmänsklig kommunikation förstådd utifrån en vardaglig erfarenhet eller upplevelse av den, i förhållande till professionella praktikers och konsulters teoretiskt analytiska och vetenskapligt baserade förståelse för kommunikation. Med hjälp av fenomenologiskt, hermeneutiskt och existensfilosofiskt präglade tänkare analyseras ett empiriskt material bestående av läroböcker i organisationskommunikation samt praktiska handböcker som berör intern organisationskommunikation. LÄS MER

 2. 2. Den osynliga styrningen : En studie i självorganiseringens styrningsmekanismer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tilda Heimersson; Elin Jansson; [2017]
  Nyckelord :Self-organization; goal-congruence; self-management; cultural control; Självorganisering; målkongruens; självstyrning; kulturell styrning;

  Sammanfattning : Background: Our study investigates the phenomenon of self-organization since many companies choose to work in smaller teams and project groups to respond proactively to change. Problems that may arise with a greater delegation of responsibility in organizations is insufficient goal congruence throughout the different organizational levels. LÄS MER

 3. 3. Det är inte bara hår : En studie om kvinnors upplevelse av att tappa sitt hår som följd av cytostatikabehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Bogren; Hanna Keena; [2016]
  Nyckelord :kvinnor; håravfall; cancer; vårdvetenskap; delaktighet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Varje år drabbas ungefär 30000 kvinnor av cancer i Sverige. Till år 2040 beräknas antalet kvinnor som drabbas, öka med 90 procent, en snabbt växande patientgrupp. Cytostatikabehandling är en ofta använd behandlingsmetod vid cancer. En vanlig biverkning till följd av behandlingen är håravfall. LÄS MER

 4. 4. Kulturskillnaders påverkan på dotterbolagsstyrning : En jämförelse mellan Stadium Sverige och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Fritzson; Linnea Waninger; [2016]
  Nyckelord :Moderbolag; dotterbolag; Tyskland; Sverige; kontrollmekanismer; centralisering; byråkratiska styrmedel; kulturell kontroll; Hofstede; nationell kultur; detaljhandel;

  Sammanfattning : För svenska företag som har ambitionen att expandera internationellt är Tyskland en av de närmast större marknaderna. Då svenska och tyska marknaden har olika förutsättningar vad gäller politik, lagstiftning, ekonomi samt kultur, ställs företag inför utmaningar när det kommer till hur de bör styra och leda sina tyska dotterbolag. LÄS MER

 5. 5. Kulturella skillnader i vad som bidrar till arbetsmotivation och hur belöning påverkar uppfattad arbetsmiljö –En kvantitativ studie på svensk och amerikansk personal inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Jones; Ellenor Jones; [2015-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Detaljhandeln är en konkurrensutsatt marknad. Det blir allt vanligare med belöningssystem inom organisationer för att motivera sin personal för att undvika yttre påtryckningar. LÄS MER