Sökning: "kulturell mångfald i företag"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kulturell mångfald i företag.

 1. 1. Integration av nyanlända/utrikesfödda ingenjörer i byggsektorn : En studie utifrån nyanlända/utrikesfödda ingenjörers perspektiv gällande att integreras i byggsektorn

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Semir Rujovic; Arif Mohammad; [2020]
  Nyckelord :High skilled immigrants; workplace integration; cultural diversity; construction; Högutbildade invandraringenjör; integration på arbetsplatsen; kulturell mångfald; byggsektorn;

  Sammanfattning : Sweden has a long tradition of refugee immigration to the country and with labor skillshortage that exists in the construction sector, larger construction company in Swedeninitiated to start recruitment and education program to integrate high skilled immigrantengineers into their company.The purpose of this study aims to investigate how immigrants’ engineers experienceintegration in the construction sector by examining two different construction companies'programs in Sweden. LÄS MER

 2. 2. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
  Nyckelord :National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

  Sammanfattning : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. LÄS MER

 3. 3. Kulturell mångfald inom företag : En fallstudie om kulturell mångfaldsarbete inom transportsektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Abdulah; Rahma Dini; [2018]
  Nyckelord :Organisation; kulturell mångfald; symboler; utmaningar; mångfaldsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund​: En ökad globalisering, internationalisering och invandring runt om i världen idag har påverkat näringslivet på olika sätt. Effekterna av detta har haft en kulturell inverkan på Sveriges organisationer. År 1945 ersattes arbetskraftsinvandringen med flykting- och anhöriginvandring. LÄS MER

 4. 4. Cultural Diversity Management : A Study of a Swedish Multinational Company

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Aspvik; Eveline Aspvik; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globalization has opened up national borders, which has led to a spread of companies globally and a culturally diverse nature of labor. Efficient cultural diversity management (CDM) has become a significant challenge for organizations and managers have to find ways of managing a cross-cultural staff, as a disregard of cultural dissimilarities is the cause of most failures by cross-national businesses. LÄS MER

 5. 5. Diversity-mångfald på arbetsplatsen : En kvalitativ studie hur mångfald diskursivt konstrueras på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Suzanna Krantz; Petra Hyttberg; [2015]
  Nyckelord :diversity at work; equal opportunities plan; cooperation; advantages and disadvantages with diversity; public private sector; mångfald på arbetsplatsen; jämställdhetsplan likabehandlingsplan; samarbete; för- och nackdelar med mångfald; offentlig privat sektor;

  Sammanfattning : Sverige har gått från att ha varit ett homogent land till ett multikulturellt land på ett par decennier. Arbetsmarknaden har haft stor efterfrågan på arbetskraft där företagare har anställt arbetskraft från andra länder och fått en hög mångfald på sina arbetsplatser. LÄS MER