Sökning: "kulturell mångfald i företag"

Visar resultat 11 - 14 av 14 uppsatser innehållade orden kulturell mångfald i företag.

 1. 11. Kulturella skillnader - tillgång eller hinder, hur påverkar de anställdas kulturella bakgrund managers kommunikations- och ledarskapsförmåga?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Lisette Linde; Ann Christine Strigl; [2007]
  Nyckelord :interkulturell kommunikation; kulturella skillnader; ledarskap; kommunikation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle kan vi se en allt starkare trend i riktning mot internationalisering och globalisering. Genom att det har blivit lättare att förflytta sig över nationsgränserna har detta öppnat dörrar för såväl privatpersoner som företag. LÄS MER

 2. 12. Ledarskap och mångfald : en fallstudie om hur butikschefers ledarskap påverkas och anpassas vid kulturella skillnader.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ximena Cordero; Carolina Torres; [2006]
  Nyckelord :Ledarskap;

  Sammanfattning : I många organisationer och företag finns det en ökad personalstyrka med en annan etnisk bakgrund än den svenska. Med anledning av detta har vi valt att titta närmare på etnisk och kulturell mångfald. LÄS MER

 3. 13. Svenskt ledarskap i utlandet : Reflektioner och erfarenheter att leda interkulturella arbetsteam utomlands ur ledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Böckman; [2005]
  Nyckelord :ledarskap; mångfald på arbetsplatsen; utlandstjänstgöring; kulturmöten; kommunikation; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I en allt mer globaliserad värld är det nödvändigt att människor kan och har förmågan att jobba i andra länder och med medarbetare som har en annan kulturell bakgrund. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka egenskaper som krävts för ett interkulturellt ledarskap hos ledare som jobbat utomlands och vad de lärt sig av sina erfarenheter under den här tiden. LÄS MER

 4. 14. En ökenstorm i Sverige - Hur kan företag hantera förändrade förutsättningar i ett mångkulturellt samhälle?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jerry Strömberg; Karin Sandström; [2004]
  Nyckelord :tjänstemarknadsföring; interkulturell kommunikation; mångfald; word-of-mouth; systemteori; invandrare; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : PROBLEM: En demografisk förändring i form av en ökad kulturell heterogenitet har på kort tid ägt rum i Sverige liksom i många andra länder. Idag har nästan 2 av 9 miljoner invånare i Sverige invandrarbakgrund. LÄS MER