Sökning: "kulturell mångfald i företag"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade orden kulturell mångfald i företag.

 1. 6. Skapandet av innovativa team - en studie om sammansättning och mångfald

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sandra Borszeki; Robin Larsen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nu för tiden jobbar allt fler företag med team. Det krävs att det finns en bra strategi, struktur och rätt personer för att teamet ska bli så innovativt som möjligt. Desto större och mer expanderade företagen är över världen krävs det även att människor från olika kulturer och länder samarbetar mot att föra företaget framåt. LÄS MER

 2. 7. När kulturer möts: en kvalitativ studie om interkulturell kommunikation på Skatteverkets servicekontor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ellen Jingrot; [2013]
  Nyckelord :Interkulturell kommunikation; lärande; mångfald; kommunikation; kulturell intelligens; Social Sciences;

  Sammanfattning : Globaliseringen har bidragit till att effektiv interkulturell kommunikation fått allt större betydelse för företag och organisationer. För en effektiv interkulturell kommunikation krävs kompetens hos individen. LÄS MER

 3. 8. Hållbarhetsredovisning : hur styrelsens egenskaper påverkarhållbarhetsredovisning

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Armend Gashi; Ivan Matanovic; [2013]
  Nyckelord :Environmental Report; Board Caracteristics; Sustainability; Miljöredovisning; Styrelsens egenskaper; Hållbarhetsredovisning; Mångfald;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Eftersom allt fler svenska företag väljer att hållbarhetsredovisa, ansåg vi att styrelsens egenskaper spelar en stor roll och ville undersöka hur de olika egenskaperna påverkar hållbarhetsredovisningen i företag.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur styrelsens egenskaper påverkar hållbarhetsredovisningen. LÄS MER

 4. 9. Interkulturellt ledarskap - en studie av interkulturell kompetens hos lärare och ledare i företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kari Segerberg-Odent; [2010]
  Nyckelord :interkulturell kompetens; interkulturellt ledarskap; interkulturell; mångkulturell; kulturell mångfald; mångfald; interkultur;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande arbete har varit att undersöka den litteratur som finns inom det företagsekonomiska och organisationsteoretiska området inom managementlitteraturen med avseende på interkulturell kompetens i ledarskapet och tillsammans med motsvarande pedagogiska litteratur från skolvärlden göra en jämförelse dem emellan av vad som avses med interkulturell kompetens och hur denna behandlas i respektive litteratur. Litteraturstudiens resultat pekar på tydliga skillnader, där managementlitteraturen lägger vikten vid kunskap som förutsättning för interkulturell kompetens medan den pedagogiska litteraturen ser attityder som den interkulturella kompetensens viktigaste förutsättning. LÄS MER

 5. 10. Integritet och etnicitet : En undersökning om olika etniska gruppers syn på personlig integritet i samband med direktmarknadsföring

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Janne Malviluoto; Ivana Mišic; [2007]
  Nyckelord :kultur; etnicitet; relationsmarknadsföring; kroater; syrianer; iranier; personlig integritet; direktmarknadsföring; svenskar;

  Sammanfattning : Sverige har kommit att förändras i takt med att inflyttningen av folk av annan etnicitet och kulturer har ökat på senare decennier. Sverige har nuförtiden en kulturell och etnisk mångfald som är ett resultat avkrissituationer i omvärlden och där Sverige har kommit att bli ett nytt hem för många. LÄS MER