Sökning: "kulturell omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade orden kulturell omvårdnad.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av att ha genomgått könsstympning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Maria Larsson; Rebecca Noppa; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är en kulturell tradition som utövas i mestadels Afrika, men också i Mellanöstern och Asien. Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas idag vara könsstympade och cirka 3 miljoner beräknas vara i risk för att utsättas för ingreppet årligen. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad i det mångkulturella samhället : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Leona Ernberg; Mint Edlund; [2020]
  Nyckelord :Kulturella skillnader; Sjuksköterskans erfarenhet; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är ett mångkulturellt samhälle vilket ställer krav på sjuksköterskans kompetens för att ge god omvårdnad. En persons kultur styr hur denne ser världen och vad denne anser vara rätt, i ett mångkulturellt samhälle behövs en förståelse för andra kulturer för att ha möjlighet att skapa goda förutsättningar för andra kulturer och inte para sin egen. LÄS MER

 3. 3. Musik och dess inverkan på oro i samband med anestesi och operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josephine Fischhaber; Bjarne Larsson Albèr; [2020]
  Nyckelord :music; anxiety; nursing; nursing intervention. surgery; anesthesia; stress; musik; oro; omvårdnad; omvårdnadsintervention; operation; anestesi; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att det är vanligt att uppleva oro inför en operation och anestesi. Oro kan präglas av nervositet, oroliga tankar och fysiologiska reaktioner. De fysiologiska reaktionerna är de samma som vid en stressreaktion, vilket kan påverka den intra- och postoperativa utgången. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av omvårdnaden när barn vårdas - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anita Shiasi Arani; Michaela Forslund; [2020]
  Nyckelord :Experience; literature review; nursing; parents; and hospital care; Föräldrars upplevelse; litteraturöversikt; omvårdnad; sjukhusvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas cirka 10.000 barn och ungdomar på sjukhus per år. Att vara förälder till ett barn som vårdas på sjukhus väcker känslor. I slutet av 1800-talet ansågs föräldrarnas närvaro ha en negativ inverkan på barnets behandlingsprocess och familjen var därför separerade under barnets tid på sjukhuset. LÄS MER

 5. 5. Hur kommunikationen påverkas av språkbarriärer hos patienter inom slutenvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Norberg; Stella Söderbäck; [2020]
  Nyckelord :communication; cultural diversity; language barriers; literature review; Personcentred care; kommunikation; kulturell mångfald; litteraturöversikt; personcentrerad vård språkbarriär;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med ökad globalisering och kulturell mångfald i slutenvården riskerar patientsäkerheten att hotas till följd av den bristande kommunikations- och informationsöverföringen. Detta kan leda till utmaningar i vårdprocessen som påverkar den personcentrerade vården på grund av språkbarriärer. LÄS MER