Sökning: "kulturell produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kulturell produktion.

 1. 1. Betydelsen av CSR – Öst möter Väst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Annie Emilsson; Nathalie Neumann; [2016]
  Nyckelord :CSR; China; Supply chain; Social sustainability; Meaning; Sustainable development; CSR; Kina; Försörjningskedja; Social hållbarhet; Betydelse; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I jakten på lägre kostnader väljer många textilföretag att flytta sin produktion utomlands, där öst med Kina som huvudaktör dominerar. Till följd av den mer globala försörjningskedjan, med stora valmöjligheter vad gäller valet av leverantörer, ställer omvärlden idag allt större krav på att företag verkar mer hållbart. LÄS MER

 2. 2. Elevers möjlighet till lärande enligt KASAM : En kvalitativ fallstudie av en skola i Tanzania

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stina Hultén; [2014]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang – KASAM; salutogen; delaktighet; specialpedagogik; dilemmaperspektiv; Tanzania;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att genom de specialpedagogiska relationella – och dilemmaperspektiven, samt genom ett sociokulturellt perspektiv undersöka vilken skola barn och unga möter i Tanzania. Teoretiska utgångspunkter har varit den salutogena teorin med fokus på KASAM, känsla av sammanhang, och Cumminsmodell där fokus ligger på att undersöka samspelet mellan lärare och elev. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av ett Nobelpris : Hur Boris Pasternaks Nobelpris i litteratur bidrog till att sprida hans författarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Isak Petersson; [2014]
  Nyckelord :Boris Pasternak; Pasternak; Nobel Prize in Literature; James F. English; capital intraconversion; cultural prizes; literary prizes; cultural production; cultural consumption; Boris Pasternak; Pasternak; Nobelpriset; Nobelpriset i litteratur; James F. English; kapitalutbyte; kulturpriser; litterära priser; kulturell produktion; kulturell konsumtion;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och belyser sambanden mellan ryske författaren Boris Pasternaks erhållande av Nobelpriset i litteratur (1958) och spridningen av dennes författarskap. Syftet med studien är dels att definiera Nobelprisets roll som kulturspridare, men också att problematisera kulturprisers komplexa funktioner och inflytande över kulturell produktion. LÄS MER

 4. 4. "Kära Kristina! Jag förstår din hemlängtan väl!" : En undersökning av vuxna andraspråkselevers läsupplevelse av romanen Invandrarna

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanne Grahn; [2013]
  Nyckelord :avancerade vuxna andraspråkselever; Invandrarna; litteraturprojekt; skönlitteratur; svenska som andraspråk; Vilhelm Moberg; utvandrarserien;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att redogöra för vuxna andraspråkselevers erfarenheter av ett litteraturprojekt om Vilhelm Mobergs roman Invandrarna. Metoden är främst kvalitativ med kvantitativa inslag. Studien har genomförts inom den ordinarie klassrumsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. ”’The promise of participation culture’: Publikens deltagande i crowdfundingskampanjer”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sergey Vasiliev; [2013]
  Nyckelord :Crowdfunding; gräsrotsfinansiering; participatory culture; extension of the culture industry; fandom; fangemenskaper; Kickstarter; Veronica Mars; The Pirate Bay; prosumers; web 2.0; konvergenskultur; kulturindustrin; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen ”’The promise of participation culture’: Publikens deltagande i crowdfundingskampanjer” är författad av Sergey Vasiliev under kursen i medie-och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Uppsatsen är en fallstudie av två framgångsrika med olikartade crowdfundingskampanjer, ”Veronica Mars Movie Project” och ”The Pirate Bay – Away From Keyboard” och undersöker publikens deltagande i gräsrotsfinansieringen av de här kampanjerna. LÄS MER