Sökning: "kulturell styrning"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden kulturell styrning.

 1. 1. Att motivera hotellpersonal - En kvalitativ studie kring styrformer och motivationsproblem och vad som händer när en pandemi slår till

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Petra Lundevaller; Madeleine Wigren; [2021-09-22]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; motivation; styrsystem; resultatstyrning; handlingsstyrning; socialstyrning; krishantering; coronapandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera anställda genom kombinationer av styrformer är ett ständigt och föränderligt arbete. När dessutom coronapandemin drabbade världen förändrades även situationen för företag och arbetet med motivation genom styrsystem blev än mer komplext. LÄS MER

 2. 2. Personal- och kulturell styrning i praktiken - En fallstudie med inriktning på detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zebastian Johansson; Filip Adolfsson; [2021-09-02]
  Nyckelord :Personal styrning; kulturell styrning; ekonomistyrning; motivation; MCS; socialstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att motivera sina anställda är gynnsamt på många sätt, bland annat för företagetslönsamhet och de anställdas välmående. Personal-, och kulturell styrning får de anställda attindirekt motivera sig själva respektive varandra, men påverkan av styrsystemen ochmotivationen blir mer komplext med en större tidsram. LÄS MER

 3. 3. Anställdas reaktioner på kulturell styrning : En kvalitativ studie om hur arbetare med olika anställningsförhållanden reagerar på kulturell styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Christin Artursson; Malin Persson; [2021]
  Nyckelord :kontrollsystem; organisationskultur; ritualer; värderingar; symboler; anställningar;

  Sammanfattning : Titel: Anställdas reaktioner på kulturell styrning inom industribranschen: En kvalitativ studie om hur arbetare med olika anställningsförhållanden reagerar på kulturell styrning.  Metod: I denna studie har en kvalitativ metod genomförts med en induktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Hjälpare eller stjälpare? : En kvantitativ studie om styrsystemets funktionalitet underdistansarbete.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stefanie Sundblad; Charlotta Wennerström; [2021]
  Nyckelord :Management control systems; covid-19; teleworking; performance; action control; cultural control; personnel control and result control; Ekonomistyrning; covid-19; distansarbete; prestation; handlingsstyrning; kulturell styrning; personalstyrning och resultatstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det svenska samhället har historiskt sett genomgått stora förändringar där utvecklingen präglats av fyra industriella revolutioner. På senare tid har ny teknik som internet, webbkamera och uppkoppling varit av stor vikt och bidragit till nya möjligheter för företagen. LÄS MER

 5. 5. Implementering av en ny ledningsmodell : En studie av chefers förutsättningar för en ny ledningsmodell med fokus på tillitsbaserad styrning och ledning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Moa Sand; [2020]
  Nyckelord :förändring av kultur; förändringsprocess; innovation; tillitsbaserad styrning och ledning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks införandet av tillitsbaserad styrning och ledning på en offentlig organisation. Denna kvalitativa intervjustudie utgår ifrån chefers perspektiv med syfte att undersöka chefers förutsättningar för införandet. LÄS MER