Sökning: "kulturella avstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden kulturella avstånd.

 1. 1. Kulturella utmaningar vid internationella affärsrelationer : En kvalitativ studie som undersöker svenskars upplevelser av brasiliansk affärskultur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Evgenija Andonova; Isabella Liborio Åkerström; [2023]
  Nyckelord :Internationella affärsrelationer; Kulturdimensioner; Kultur; Affärskultur; Nätverk; Psykiskt avstånd.;

  Sammanfattning : International business relationships provide an opportunity for companies to expand and grow in foreign markets, however it is not always easy to collaborate and create long-term relationships with international partners when challenges arise along the way. The purpose of the study is to increase the understanding of cultural challenges in an international business relationship, with the following question; what cultural challenges do Swedes experience in their international business relationships with partners from Brazil and how can these cultural challenges be handled? This work has a theoretical frame of reference based on three theories: Hofstede's cultural dimensions, psychic distance and the network model. LÄS MER

 2. 2. Motstånd utan avstånd; En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av stark företagskultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Schyldt; Lisa Mattiasson; Ida Pålsson; [2023]
  Nyckelord :Företagskultur; organisationskultur; osynligt motstånd; omedvetet motstånd; reproducering av företagskultur.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Motstånd utan avstånd - En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av stark företagskultur. Seminariedatum: 2023-06-02 Kurs: FEKH49- Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Svenska Företags Upplevelse av Psykiskt Avstånd vid Etablering i Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Lindberg; Andra Oachesu; [2023]
  Nyckelord :Psykiskt avstånd; uppsalamodellen; internationaliseringsprocess; kulturellt avstånd; ekonomiskt avstånd; geografiskt avstånd.;

  Sammanfattning : Asien har idag några av världens största marknader och med sin kraftiga tillväxt och ökande köpkraft finns det ett ökat intresse för internationella företag att etablera sig. Det finns däremot en skillnad mellan marknader i form av ett psykiskt avstånd och dess beståndsdelar: kulturellt, ekonomiskt och geografiskt avstånd. LÄS MER

 4. 4. En studie av projektledarens kommunikation i porduktutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Andreas Eurenius; Victoria Hjertberg; [2023]
  Nyckelord :communication; project management; project teams; methods; kommunikation; projektledare; projektteam; metod;

  Sammanfattning : Att vara projektledare inom ett produktutvecklingsföretag kräver effektiv kommunikation mellan projektledare och projektdeltagare. Kommunikation kan vara utmanande och olika kommunikationskanaler kan användas för att nå fram med budskap. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar vid en etablering på en utländsk marknad : BAM AB:s etablering i Dubai

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marjem Asakali; Zozan Bamarni; [2022]
  Nyckelord :Internationalisering; franchise; kulturell distans; lokal anpassning och lokal standardisering;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks ett svenskt företag vid namn BAM AB som använde sig av franchise som etableringsstrategi för att inta marknaden i Dubai. Studien undersöks utifrån en kartlagd referensram med noga utvald teori inom marknadsinträde, kulturellt och psykisk avstånd, franchise samt lokal standardisering och lokal anpassning. LÄS MER