Sökning: "kulturella fält"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden kulturella fält.

 1. 1. En kvalitativ studie om förskolepedagogernas val av musik för barn. : En studie om förskolepedagogernas musikval i sitt arbete med förskolebarn utifrån Pierre Bourdieus teori

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet

  Författare :Kristine Tabari; Alla Genjoyian; [2020]
  Nyckelord :Bourdieu; kapital; habitus; fält; stil och smak; förskoledidaktik; förskolebarn.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera vilka musikstilar som förekommer respektive inte får plats på en svensk förskola. Vi undrar hur omedvetet eller medvetet värdering av en musikstil synliggörs i de val förskolepedagoger säger sig göra, när de väljer musik som spelas i förskoleverksamheten. LÄS MER

 2. 2. Hur jämlik är ridsporten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alexandra Wigren; [2020]
  Nyckelord :Ridsport; Bourdieu; kapital; kapitalsammansättning; familj; Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att de som är aktiva på ridsportens fält har möjlighet att förvärva förmågor som till exempel ansvarstagande och handlingskraft. För att detta ska kunna ske krävs tillgång till fältet. LÄS MER

 3. 3. Kausala ontologier i en svensk kontext : En antropologisk studie i metafysiska strukturer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Viktor Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Kausal ontologi; kausal struktur; metafysik; lidande; kultur;

  Sammanfattning : Det finns en ryckig men etablerad tradition av att skriva “orsakernas antropologi”. Evans-Pritchards (1937) visade vägen på ett sätt som lockar läsare än idag. Men fastän andra har fortsatt i hans anda, förblir kulturbundna idéer om orsak och verkan ett försummat fält som förtjänar uppmärksamhet. LÄS MER

 4. 4. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 5. 5. Att behandlas med parenteral nutrition i hemmet : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kristina Fält; Jennifer Brown; [2019]
  Nyckelord :Adaptation; Home healthcare; Nurse; Patient; Anpassning; Hemsjukvård; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: The treatment with parenteral nutrition is used when the nutritional needs can’t be satisfied by enteral nutrition. To eat and drink can be valuable activities that fulfills biological, social, psychological and culturally needs. LÄS MER