Sökning: "kulturella fält"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden kulturella fält.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. Att behandlas med parenteral nutrition i hemmet : En litteraturstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kristina Fält; Jennifer Brown; [2019]
  Nyckelord :Adaptation; Home healthcare; Nurse; Patient; Anpassning; Hemsjukvård; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: The treatment with parenteral nutrition is used when the nutritional needs can’t be satisfied by enteral nutrition. To eat and drink can be valuable activities that fulfills biological, social, psychological and culturally needs. LÄS MER

 3. 3. "Nu kan jag allt" : En kvalitativ studie om upplevelsen av praktik med yrkesinriktad-SFI i Säffle Kommun

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Desirée Larsson; Petra Andersson; [2018]
  Nyckelord :Habitus; fält; empowerment; kapital; delaktighet; kontroll.;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka utrikesföddas upplevelser av en arbetsmarknadspolitisk insats som de medverkat i. Insatsen som undersöks är ”praktik med yrkesinriktad-SFI” i Säffle Kommun. LÄS MER

 4. 4. Att forma en framtid- En kvalitativ undersökning om unga nyanlända i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Antonsson; Betina Sirghie; [2018]
  Nyckelord :unga nyanlända; möjligheter; framtid; strategier; resurser; kapital;

  Sammanfattning : Unga nyanlända anses vara en sårbar grupp i svenska samhället. Det finns en rådande uppfattning om att unga nyanlända har svårigheter att tillträda arbetsmarknaden, utbildningsväsendet samt bostadsmarknaden. Unga nyanlända får dessutom hantera följderna av ofullständiga språkkunskaper och svaga sociala nätverket. LÄS MER

 5. 5. Mänskliga rättigheter - bortom den globala samtidens spektrum

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Erik Kruse; [2017]
  Nyckelord :Socialkonstruktivism; idéanalys; globalisering; demokrati; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Den samtida globaliseringen har medföljts av nya transnationella politiska spörsmål. Problem som internationella institutioner uppger sig ämna lösa. För närvarande tycks dock nämnda institutioner misslyckas upprätthålla detta åtagande. LÄS MER