Sökning: "kulturella faktorer"

Visar resultat 6 - 10 av 567 uppsatser innehållade orden kulturella faktorer.

 1. 6. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter från en annan kultur och etnicitet än den egna - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fanny Nilsson; Filip Rosenquist; [2020]
  Nyckelord :Omvårdnad; Litteraturstudie; Kulturkompetens; Kultur; Etnicitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kultur och etnicitet utmanar vården. Brist på kommunikation och förståelse av normer från sjuksköterskans perspektiv påverkar omvårdnaden och relationen mellan sjuksköterska och patient. LÄS MER

 2. 7. Hur får vi e-lärande att fungera? : En litteraturstudie med fokus på faktorer som främjar universitetsstudenters användande av e-lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Daniel Pettersson; Nils Nyrén; [2020]
  Nyckelord :E-learning; success factors; technology acceptance; university; literature review; grounded theory; E-lärande; framgångsfaktorer; teknikacceptans; universitet; litteraturstudie; grundad teori;

  Sammanfattning : A large number of studies have been carried out in recent years to investigate the success factors in elearning. Based on the large number of studies, an opportunity to conduct a literature review to compile the information was identified. The chosen method for the study is a literature review based on 22 scientific articles. LÄS MER

 3. 8. Sjuksköterskors attityder i möten med könsstympade kvinnor : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ayaan Abdulle; Afewerki Berhe; [2020]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; Attityder; Sjuksköterskor; Möten; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning (KKS) är ett skadligt ingrepp där delar av kvinnors könsorgan avlägsnas eller förändras utan medicinskt syfte. Idag finns så många som över 200 miljoner kvinnor och unga flickor som gått igenom någon form av könsstympning. LÄS MER

 4. 9. Elevers digitala kompetens i kursen Marknadsföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Ewerhard; [2020]
  Nyckelord :Bourdieu; digital kompetens; gymnasieskolan; marknadsföring; skolans digitalisering.;

  Sammanfattning : I Gy11 (Skolverket, 2011) under rubriken ”Gymnasieskolans uppdrag” står det att skolan ska bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Syftet med denna uppsats är att studera om det existerar en samsyn bland lärare i företagsekonomi om vad digital kompetens i kursen Marknadsföring (100 poäng) innebär. LÄS MER

 5. 10. Faktorer som påverkar patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karolin Jakobsson; Maja Mundt; [2020]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; livsstilsförändringar; patienter; upplevelse;

  Sammanfattning : Jakobsson K, Mundt M. Faktorer som påverkar patienters upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes typ 2: En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 hp. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Vårdvetenskap, 2019. LÄS MER