Sökning: "kulturella måltiden"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kulturella måltiden.

 1. 1. "Lek inte med maten" : En etnografisk studie om familjemåltiden som ett medel för uppfostran hos barnfamiljer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Victor Sävenlid; [2017]
  Nyckelord :familjemiddag; föräldraskap; kultur; måltidsbeteende;

  Sammanfattning : En familj sitter ner och äter, pappan säger till sitt barn ”lek inte med maten”. Situationer som den här är något vi kan förstå och relatera till. Ett intresse väcktes för barnfamiljens middagar och vart den förståelse gällande hur vi beter oss runt matbordet kommer ifrån. LÄS MER

 2. 2. Måltidens dilemman - Äldres uppfattning om den egna måltidssituationen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Peggy Dicksdotter Hermansson; [2011-03-02]
  Nyckelord :äldre; mat; uppfattning; beroende; sociala aspekter; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Äldreomsorgens måltidssituation i ordinärt boende är behäftad med svårigheteroch många äldre blir undernärda. Måltiden består inte av mat som substansallena, utan är en komplex upplevelse, med sociala, emotionella och kulturellaaspekter, där samtliga sinnen skall stimuleras för att erfara en helhetsupplevelse. LÄS MER

 3. 3. Måltidens betydelse för social gemenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Veronica Schön; [2011-02-28]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; ; social gemenskap; måltid; lunchvanor;

  Sammanfattning : Måltiden kan behandlas och ses ur många olika perspektiv så som fysiologiska där näringen är främsta motivet men även ur kulturella och sociologiska perspektiv. Mat är inte bara näring, utan också gemenskap och mättnad. Detta har varit utgångspunkten i den här uppsatsen då fokus varit på den sociologiska aspekten på måltiden. LÄS MER