Sökning: "kulturella och sociala skillnader i en kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kulturella och sociala skillnader i en kommunikation.

 1. 1. Somaliska kvinnors upplevelser av förlossningsvården i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Samira Osman; Mariann Kressin; [2018-02-05]
  Nyckelord :Somaliska kvinnor; förlossning; upplevelse; barnmorska; Sverige; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Somalier är en av de större folkgrupperna som invandrat till Sverige. Kommunikativa problem på grund av språkliga och kulturella skillnader mellan vårdpersonal och patienter samt en annan syn på hälsa och ohälsa försvårar vårdmötet. Det ställer också krav på vårdpersonalen att upprätthålla en god vård på lika villkor. LÄS MER

 2. 2. Transkulturell omvårdnad av könsstympade kvinnor i västerländsk sjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nathalie Fingren; Emma Christensen; [2017]
  Nyckelord :Culture; Experience; Female genital mutilation; Nursing; Erfarenhet; Kultur; Kvinnlig könsstympning; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som utförs av traditionella, kulturella eller religiösa skäl. Ökad invandring till västvärlden har inneburit att vårdpersonal kommer att möta kvinnor som könsstympats och brist på kunskap och praktiska färdigheter hos vårdpersonal kan få konsekvenser för vårdandet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av och kunskapsbehov om palliativ vård inom akutsjukvårdens slutenvård : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Marie Larsson; [2017]
  Nyckelord :Palliative care; Nurse; Communication; Knowledge; Acute hospital; Palliativ vård; Sjuksköterska; Kommunikation; Kunskap; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en vårdform och filosofi med fokus på livskvalitet och symtomlindring. Konsensus råder att den palliativa vården bör sättas in i så tidigt skede som möjligt för att ge patienter och närstående stöd att orka och förlika sig med situationen. LÄS MER

 4. 4. Sociala förhållanden och uppförandekoder - Hur tar textila företag sitt ansvar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Balchman; Josefin Fransén; [2016]
  Nyckelord :CSR; Uppförandekod; Uppföljning; Efterlevnad; Värdegrund; Varumärke; Geografiskt avstånd; Kulturella skillnader; Utbildning; Yttre påtryckningar; Transparens; Redovisning av hållbarhetsarbete; Kommunikation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är Corporate Social Responsibility (CSR) ett omtalat och aktuellt ämne. Det främjar hållbar utveckling och innefattar det ansvar som företag förväntas ta för sin samhällspåverkan ur socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. En Reko, Eko eller Schysst resa? : - En studie om hur Svenska researrangörer förhåller sig till turismens hållbarhetsfenomen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Elin Bryntesson; Josefine Strömberg; [2014]
  Nyckelord :Sustainable tourism; Travel organizers; Communication; Homepage; Responsibility; Hållbar turism; Researrangörer; Kommunikation; Besökshemsida; Ansvar;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har haft som syfte att undersöka hur två svenska researrangörer; Ving och Fritidsresor, kommunicerar och marknadsför sig genom text med fokusering mot hållbar turism. Researrangörernas tolkning och föreställning av deras hållbara arbete har granskats och ställts mot tidigare turismvetenskaplig begreppsapparat gällande hållbar turism, som uppfattas vara av komplex karaktär. LÄS MER