Sökning: "kulturella olikheter på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kulturella olikheter på arbetsplatsen.

 1. 1. Kulturell mångfald inom företag : En fallstudie om kulturell mångfaldsarbete inom transportsektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Abdulah; Rahma Dini; [2018]
  Nyckelord :Organisation; kulturell mångfald; symboler; utmaningar; mångfaldsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund​: En ökad globalisering, internationalisering och invandring runt om i världen idag har påverkat näringslivet på olika sätt. Effekterna av detta har haft en kulturell inverkan på Sveriges organisationer. År 1945 ersattes arbetskraftsinvandringen med flykting- och anhöriginvandring. LÄS MER

 2. 2. Cultural Diversity Management : A Study of a Swedish Multinational Company

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Aspvik; Eveline Aspvik; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globalization has opened up national borders, which has led to a spread of companies globally and a culturally diverse nature of labor. Efficient cultural diversity management (CDM) has become a significant challenge for organizations and managers have to find ways of managing a cross-cultural staff, as a disregard of cultural dissimilarities is the cause of most failures by cross-national businesses. LÄS MER

 3. 3. Kulturella skillnader i vad som bidrar till arbetsmotivation och hur belöning påverkar uppfattad arbetsmiljö –En kvantitativ studie på svensk och amerikansk personal inom detaljhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Jones; Ellenor Jones; [2015-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Detaljhandeln är en konkurrensutsatt marknad. Det blir allt vanligare med belöningssystem inom organisationer för att motivera sin personal för att undvika yttre påtryckningar. LÄS MER

 4. 4. En arbetsplats- flera kulturer? : En kvalitativ undersökning om hur ett multinationellt företag överbryggar kulturella skillnader inom verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Viberg; Carolin Öberg; [2012]
  Nyckelord :företagskultur; kulturella skillnader; globalisering; multinationella företag och personalstyrning;

  Sammanfattning : Globaliseringen i världen har haft stor inverkan på hur företag bedriver sin verksamhet. Tekniken har möjliggjort överbryggning av nationsgränser men kulturella skillnader tycks även det vara en påverkansfaktor gällande internationella samarbeten. LÄS MER

 5. 5. Affärskulturella skillnader : Finns dem mellan Sverige och Norge?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Jägenstedt; Hanna Gustafsson; [2007]
  Nyckelord :affärskultur; Norge; Sverige; kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka affärskulturen på den norska marknaden, för att se om det föreligger några skillnader med den svenska affärskulturen och om några av dessa skillnader kan ge konsekvenser för ett litet svenskt företags etablering i Norge. Denna uppsats är skriven på uppdrag av ett företag och forskningen som genomförs är utforskande. LÄS MER