Sökning: "kulturella skillnader i kroppsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kulturella skillnader i kroppsspråk.

 1. 1. ATT SKAPA EN GEMENSAM FÖRSTÅELSE Transkulturella möten inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Säll; Olle Tegelberg; [2020-08-06]
  Nyckelord :transkulturell; transkulturell omvårdnad; interkulturell kommunikation; kulturell kompetens; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; patienters upplevelser; mångkulturellt samhälle;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kulturella mångfalden i Sverige innebär nya utmaningar för personal inomhälso- och sjukvården. Idag möter sjuksköterskor patienter från hela världen i högreutsträckning än tidigare, patienter med annan kulturell bakgrund och språk samt förväntningaroch uppfattningar om hälsa ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Språkliga skillnader i vården : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Lindvall; Elin Sundelin; [2020]
  Nyckelord :kommunikation; kulturell bakgrund; språkbarriärer; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor möter i bredare utsträckning patienter som talar ett annat språk. Tidigare forskning visar att kommunikation kan påverka patienters välbefinnande och säkerhet. Patienters delaktighet i vården kan försvåras vid en språkbarriär. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elever möter ordinarie engelskundervisning : En studie om lärarnas syn på arbetssätt och individanpassning

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Karlsson; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; ordinarie engelskundervisning; arbetssätt; individanpassning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight some of the difficulties that newly arrived pupils can encounter during their ordinary tuition when it comes to learning the English language, and to look at what strategies and processes teachers may use in order to individualize their work for these students. The study should be viewed from a teacher perspective and thus focuses on problems that teachers can perceive and how they try to confront them. LÄS MER

 4. 4. Att animera utifrån kultur : En studie kring kulturella skillnader hos kroppsspråk i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Terese Emanuelsson; [2014]
  Nyckelord :kroppsspråk; kultur; animation; dataspelsutveckling;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det huruvida personer kan placera in animationsklipp, som skapats efter de skillnader som analyserats, i rätt kultur. För att besvara frågan har först en litteraturstudie genomförts som fokuserar på områdena kroppsspråk och kulturskillnader. LÄS MER

 5. 5. Kulturmöten i Barnhälsovården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ingrid Ivarsson; [2013-03-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Barnhälsovården träffar sjuksköterskor ofta familjer från andra kulturer. Det är givande och lärorikt men innebär också en utmaning. Det är inte lätt att förstå varandra och det handlar inte bara om språket. Sjuksköterskor saknar verktyg för detta och känner sig ofta vilsna. LÄS MER