Sökning: "kulturella skillnader mellan sverige och italien"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kulturella skillnader mellan sverige och italien.

 1. 1. Effekter av decentralisering inom psykiatrisk vård: En jämförelse mellan Sverige och Italien

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :David Ylitalo; [2019-01-25]
  Nyckelord :Decentralisering; New Public Management; Psykiatriska reformer; Sveriges administrativa system; Italiens administrativa system;

  Sammanfattning : BakgrundPsykiska sjukdomar har blivit, och kommer fortsätta att bli allt vanligare i framtiden, iSverige likväl som globalt. Samtidigt har stora delar av världen genomförtdecentraliseringsreformer inom den psykiatriska vården, både påhuvudmannaskapsnivå och på verksamhetsnivå. LÄS MER

 2. 2. Tvärkulturella Affärsrelationer - i samspel mellan Sverige och Italien

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Helgesson; Alexandra Grage; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; management; Management of enterprises; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet för studien är att undersöka i vilken utsträckning som nationella och organisatoriska kulturbetingade beteendemönster påverkar internationella affärstransaktioner. Därutöver granska likheter respektive skillnader vid interaktion mellan affärsgränserna Sverige och Italien, samt försöka förstå dessas ursprung. LÄS MER

 3. 3. KULTURELLA DIFFERENSER : En komparativ analys av Sverige och Italiens kulturella förväntningar på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Backlund; [2008]
  Nyckelord :kultur; Geert Hofstede;

  Sammanfattning : Som privatpersoner ser vi världen och framförallt Europa krympa framför våra ögon i och med dagens globalisering och samtidigt vidgas vyerna för världens företag. Möjligheten att för företagen kunna anställa personal från alla världens hörn gynnar både den som söker jobb och den som söker ny personal. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ jämförelse av utbrändhet och användandet av copingstrategier mellan italienska och svenska lärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Peter Romboli; Anna Romboli; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I västvärlden sprids stressjukdomar och antalet sjukskrivningar ökar med rasande fart och bara i Europa påverkar detta över 40 miljoner yrkesarbetare. Det är främst personal med kontaktyrken som drabbas. Tidigare studier visar kulturella skillnader vilket kan vara viktigt för mer förståelse och kunskap. LÄS MER