Sökning: "kulturellt avfall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kulturellt avfall.

  1. 1. Kulturellt avfall

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Klara Andersson; [2017-09-27]
    Nyckelord :kulturellt avfall; material; ljudkonst; värde; mening; makt; närvaro;

    Sammanfattning : Kulturellt avfall är material som skapas genom och i våra sociala och kulturella samhällen men som inte har ett marknads- eller användarvärde och därmed blir ett avfall. Jag vill arbeta med detta material för att utmana de rådande hierarkiska strukturerna. LÄS MER