Sökning: "kulturellt avstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden kulturellt avstånd.

 1. 1. The Influence of Psychic Distance on Internationalization : A Multiple Case Study of Swedish SMEs within the Service Industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ebrahim AlSharif; Dalia Al Haj Omar; [2018]
  Nyckelord :Internationalization; Psychic Distance; Cultural Distance; Economic Distance; Geographic Distance; SMEs; Internationalisering; Psykiskt Avstånd; Kulturellt Avstånd; Ekonomiskt Avstånd; Geografiskt Avstånd; SMF;

  Sammanfattning : Background: SMEs represent 97% of Swedish companies that have an increase in the Swedish export by 16% in 2017. Furthermore, Sweden is eager to support its companies to lead the service revolution abroad. This expansion creates the need for overcoming international risks of inconstant psychic distance in terms of culture, economy and geography. LÄS MER

 2. 2. Progressiv Fritid : Meningsfull fritid ur ett post-progressivt jämlikhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jonathan Madeland; Olle Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Klasskillnader; Meningsfull fritid; Social reproduktion; Likvärdiga möjligheter; Fritidshem;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi fritidspedagogers förhållningssätt till meningsfull fritid för barn, hur dessa förhållningssätt står emot föräldrar inom medel- och arbetarklassen, och om fritidspedagoger använder verksamheten för att skapa likvärdiga möjligheter för barn att generera utbildningsfrämjande resurser. Barn rustas olika inför framtiden beroende på vilket hem och vilka uppväxtvillkor de föds in i vilket föreslår en inbyggd orättvisa i vårt samhälle. LÄS MER

 3. 3. Inglasning av tegelfasad - Energianalys samt fallstudie på ett flerbostadshus och på Byggnad 22

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Giannis Avgenakis; [2017]
  Nyckelord :inglasning; förvärmning; renovering; ventilation; flerbostadshus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : One of Sweden's political objective is to increase energy efficiency. One way to achieve the objective is by making demands on the use of energy after a building has been renovated. LÄS MER

 4. 4. Vad barnen får se : En kvantitativ innehållsanalys av Lilla Aktuellts nyhetsurval 2015

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Simon Kingdal; Magnus Råström; [2016]
  Nyckelord :Lilla Aktuellt; nyhetsurval; barnjournalistik; nyhetsvärdering; kvantitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Medier påverkar människors tyckande och tänkande genom vad de väljer att visa för tittarna. Barn och unga blir i dag medieanvändare i mycket yngre åldrar än tidigare generationer. Syftet med undersökningen var att undersöka Lilla Aktuellts nyhetsurval under 2015. LÄS MER

 5. 5. Det är ju egentligen skolans fel, men jag får väl skylla mig själv - Om låga betyg i skolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Johansson; [2015-12-03]
  Nyckelord :Kulturellt kapital; betyg; skola; elev; reproduktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: De olika styrdokumenten för skolan ger en bild av hur den svenska skolan skall fungera för att ge eleverna kunskaper och färdigheter i livet. Studier som till exempel PISA-rapporten ger en annan bild där den svenska skolans kunskapsresultat sjunker. LÄS MER