Sökning: "kulturellt värde"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden kulturellt värde.

 1. 1. Bin, blommor och bekymmer : minskar världens pollinatörer och hur påverkar det pollineringen av våra grödor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Madeleine Nydahl; [2019]
  Nyckelord :pollinatörer; minskning; faktorer; grödor; avkastning; livsmiljöförlust; humlor; varroa destructor;

  Sammanfattning : De tre viktigaste hoten mot bin är livsmiljöförlust, patogener och kemiska ämnen som bekämpningsmedel, dessa påverkar den tama bipopulationen (Apis mellifera) och den vilda bipopulationen på olika sätt. Apis mellifera försvagas mycket av kvalstret Varroa destructor och som biodlare måste man hålla ner smittrycket med olika metoder för att inte förlora sina bisamhällen. LÄS MER

 2. 2. Stolthet eller fördom : en studie om svenska konsumenters attityd till svenska viner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Dasha Sandelin; [2019]
  Nyckelord :Swedish wine; swedish vineyards; wine consumtion; wine engagement; Svenskt vin; vinodling i sverige; vinkonsumtion; vinengagemang;

  Sammanfattning : Introducion Southern Sweden is an emerging wine region. Two things have made wine growing possible on our latitude: slowly rising temperature and new crossings of hereditary grape varieties. Grapes is a culturally new product in the Swedish farming landscape, which requires an introductory period. LÄS MER

 3. 3. Fotbolls VM i Brasilien 2014 - Sportevenemangets påverkan på landets hållbara utveckling : En kvalitativ innehållsanalys om vilka sociala, ekonomiska och ekologiska effekter VM har haft på värdlandet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Kaltum Hussein; Sumeja Pehlić Ćehić; [2019]
  Nyckelord :Sustainable development; Green economy; World cup; Brazil; 2014; Hållbar utveckling; Grön ekonomi; Fotbolls VM; Brasilien; 2014;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka och utforska de sociala, ekonomiska och ekologiska effekterna av att arrangera ett sportevenemang. Studien fokuserar på FIFA:s världsmästerskap 2014 och dess effekter på värdlandet Brasilien. LÄS MER

 4. 4. Rikkärr och kalkfuktängar i Lyngsjö : hävdens betydelse i det kort- och långsiktiga naturvårdsarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Sanna Pousar; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; våtmark; rikkärr; ekologi; bete; slåtter; hävd; Lyngsjö;

  Sammanfattning : Sverige är fortfarande ett av världens mest våtmarksrika länder och har därför ett internationellt ansvar för bevarandearbetet. Däremot försvann huvuddelen av våtmarkerna i södra Sverige på grund av dikningar och sjösänkningar mellan 1800- och 1900-talen. LÄS MER

 5. 5. LA TRADUCCIÓN DEL SUECO AL ESPAÑOL DE EXPRESIONES DE LENGUAJE COLOQUIAL. Un análisis de la novela Snabba cash de Jens Lapidus y su traducción Dinero fácil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Forsberg; [2018-06-21]
  Nyckelord :spanska; översättning; översättningsstrategier; slang; informellt språk; traducción; estrategias de traducción; jerga; lenguaje informal; español;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats avser vi att göra en kvalitativ studie på hur informellt språk i form av slangord och uttryck översatts från svenska till spanska i romanen Snabba cash skriven av Jens Lapidus 2006. Boken översattes till spanska 2009 och fick då titeln Dinero fácil. LÄS MER