Sökning: "kulturer"

Visar resultat 1 - 5 av 2082 uppsatser innehållade ordet kulturer.

 1. 1. KULTURKROCKAR INOM PALLIATIV VÅRD – SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET. En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rosario Herrera Ahumada; Emma Karlsson; [2024-01-29]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; palliativ vård; kulturell kompetens; sjuksköterska; personcentrering; postkolonial; erfarenheter; anpassning; delaktighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mångfalden i Sverige ökar vilket leder till att möten mellan kulturer blir allt vanligare. Detta kommer ställa högre krav på sjukvårdspersonal i palliativ vård att möta andra kulturer och tillgodose kulturella behov. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters Respons på Etiska Skandaler: En Undersökning av Varumärkesbild och Köpavsikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Busara Surapee; William von Sicard; [2024]
  Nyckelord :Ethical scandals; Consumer behavior; Brand image; Purchase intention; Severity of the scandal; Etiska skandaler; Konsumentbeteende; Varumärkesbild; Köpavsikt; Allvarlighetsgrad på skandalen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Konsumenters Respons på Etiska Skandaler: En Undersökning av Varumärkesbild och Köpavsikt. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Busara Surapee och William von Sicard Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att belysa etiska skandalers påverkan på konsumenternas köpavsikt och varumärkesuppfattningar. LÄS MER

 3. 3. Dubbla kulturer och identitetens mångfald : Identitetsskapande hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beri Aldur; [2024]
  Nyckelord :identity; ethnic identity; biculturalism; intersectionality; social identity theory;

  Sammanfattning : Individer som befinner sig mellan olika kulturer upplever ofta utmaningar associerade med dubbelidentitet. Syftet med denna studie var att undersöka hur andra generationens invandrare upplever sin identitet när de har föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. LÄS MER

 4. 4. Språk och identitet : Fyra andraspråkstalares beskrivningar av sina flerspråkiga identiteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Matina Kirlappos; [2024]
  Nyckelord :flerspråkighet; identitet; kodväxling; tillhörighet; makt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete beskrivs flerspråkighet och identitet mer ingående. Avgränsningen faller på flerspråkighetens inverkan på identitet, vilket innebär att fokus ligger på en studie på individnivå. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelse av transkulturell omvårdnad i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Najma Mohamed; Zahra Zaki; [2024]
  Nyckelord :Kommunikation; Kunskap; Sjuksköterskor; Transkulturell omvårdnad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med transkulturell omvårdnad och globaliseringen av hälso- och sjukvård så är sjuksköterskor utmanade till att lära sig om andra kulturer lokalt och världsomfattande. En utveckling av utbildningen inom transkulturell omvårdnad där sjuksköterskor identifierar en transkulturell interaktion där gemensam kultur inte delas med patienten är därför behövlig. LÄS MER