Sökning: "kulturhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet kulturhistoria.

 1. 1. Den svenska skolans förändring i filmer : En studie om hur film som ett kulturhistoriskt källmaterial kan påvisa förändringar i lärarrollen, elevrollen och relationen mellan lärare och elever ur ett historiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ahmed Karkoukli; [2020]
  Nyckelord :Historia; kulturhistoria; film; filmer; lärare; elever; relation; roll; roller;

  Sammanfattning : The change in Swedish schools through movies – A study on how movies used as a historical source material can show how the teacher role, the student role and the relationship between teachers and students have changed through a historical perspective. The focus of this study is to use movies as historical source material to show a change in the teacher role, student role, and the relationship between students and teachers through a historical perspective. LÄS MER

 2. 2. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 3. 3. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Camilla Ringdahl; [2019]
  Nyckelord :trädinventering; trädbestånd; allé; gamla träd; kyrkogård; kulturhistoria; biologisk mångfald; riskträd; trädvård; trädföryngring;

  Sammanfattning : Trees, and usually old trees, occur in many cemeteries and are important as they contribute with different values. This work focuses on two of these values, cultural-historical values and biological values as well as safety that is a significant factor in tree management. LÄS MER

 4. 4. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maroa Abdulah; [2019]
  Nyckelord :Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. LÄS MER

 5. 5. The Saxon country houses in Transylvania - A survey on the rural heritage, its present challenges and future possibilities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Christina Gherman; [2019]
  Nyckelord :Saxon; Trabsylvania; rural architecture; heritage; Romania; vernacular; reuse; rehabilitation; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : De Saxiska byarna i Transsylvanien karaktäriseras av sina befästa kyrkor och av en bystruktur som förblivit oförändrad sedan medeltiden. Idag finns sju av dessa hundratals byar listade på UNE-SCOs världsarvslista, men det finns ett stort värde i att arbeta för att bevara ännu fler. LÄS MER