Sökning: "kulturhistoriska museer"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kulturhistoriska museer.

 1. 1. Om utställda känslor : Känsloberättelser och museiutställningar som narrativ

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anders Christensen; [2022]
  Nyckelord :Exhibitions; Narratology; Emotions; Historiography; Museum studies; Museum techniques; Utställningar; narratologi; känslor; historieskrivning; kulturhistoriska museer; museologi;

  Sammanfattning : Emotions are sometimes thought of as human universals, biological facts shared by everyone due to the place of emotions as a function of evolution. A competing theory of emotion has been developed in the field of the history of emotions, where emotions instead are thought of as less unstable historically variable categories. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetspedagogik på svenska museer : En studie om kulturella föremål i pedagogiska visningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Amanda Rimmer; [2021]
  Nyckelord :Activity pedagogy; Cultural-historical objects; Museum pedagogy; Museum educators and cultural pedagogics; Aktivitetspedagogik; kulturhistoriska föremål; museipedagogik; museipedagoger och kulturpedagogik.;

  Sammanfattning : This study focuses on the educational activities carried out in Swedish museums. Activity pedagogy is a concept that concerns learning with a combination of activities. The museums meet a new generation of museum visitors who want to experience and participate in the educational activities. LÄS MER

 3. 3. Den blinda röda fläcken : Menstruation i svenska museisamlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Ylva Hahne; [2021]
  Nyckelord :Menstruation; Menstrual object; Museum collection; Exhibition; Taboo; Gender; Culture; Cultural heritage; Art; Cultural preservation; Art history; Conservation; Menstruation; Mens; Menstruationsföremål; Museisamling; Utställning; Tabu; Genus; Kultur; Kulturarv; Konst; Kulturvård; Konstvetenskap; Föremålsantikvarieprogrammet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förekomsten av kulturarv rörande menstruation i svenska museisamlingar samt i vilka samband de har deltagit i utställningar eller på annat sätt exponerats för allmänheten. Undersökningen ämnar även ta reda på om tabu relaterat till menstruation påverkat insamlingen och exponeringen av de såkallade ”menstruationsföremålen”. LÄS MER

 4. 4. Att neka rivningslov enligt PBL 9 kap. 34 § 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Anna-Lotta Andersson; Emelie Andersson; [2020]
  Nyckelord :Demolition permits; culturally valuable buildings; municipalities; preservation; Rivningslov; kulturhistoriskt värdefulla byggnader; kommuner; bevarande;

  Sammanfattning : För att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader från rivning används PBL 9 kap. 34 § 2 om byggnaden är placerad inom detaljplan eller områdesbestämmelser. Förarbeten till paragrafen är tydliga med att vad som definieras som kulturhistoriskt ska avgöras med hänsyn till lokala överväganden. LÄS MER

 5. 5. Politiska pelargoner och berättande blomster - en fenomenologisk studie av krukväxters funktion i kulturhistoriska museimiljöer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Sandra Neergaard-Petersen; [2019]
  Nyckelord :Krukväxter; museologi; etnologi; fenomenologi; kulturhistoria; kanon; arkiv; kulturellt minne; queer fenonemenologi; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The focus in this master thesis is put on a relatively invisible everyday object: potted plants. The thesis highlights them as museal objects and study their cultural history and then investigate how cultural history museums use them in their communication with their audience. LÄS MER