Sökning: "kulturhus"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet kulturhus.

 1. 1. Kultur som en del av en helhet : En textanalytisk studie av den politiska diskussionen kring kulturkvarteret i Örebro

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Klara Olander; [2019]
  Nyckelord :cultural policy; municipal; culture; cultural centre; Kulturpolitik; kultur; kommunal; kulturhus; kulturkvarter;

  Sammanfattning : This thesis examines the political discussion between local politicians, on the city of Örebro’s plans to build a new cultural centre, Kulturkvarteret. This investigation explores the politicians’ conceptions of the values and functions of culture – looking at how they express goals of cultural policy and which concepts of culture are used. LÄS MER

 2. 2. Lärocenter - publikt och privat

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Boardman; [2018]
  Nyckelord :Slakthusområdet; lärocenter; kulturhus; gynmasium; stadsbyggnad;

  Sammanfattning : Utformandet av programmet kring ett nytt lärocentret vid Slakthusområdet har tagit sitt avstamp i ett ställningstagande kring vad ett lärocenter kan vara. I detta projekt har har avskildhet för studier prioriterats, som en mer klassisk tolkning av studiemiljö, samtidigt som behovet av en kulturell och transparent mötesplats beaktats. LÄS MER

 3. 3. Ett attraktivt och offentligt passivhus - gestaltning av kulturhus i Örnsköldsvik centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erica Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Passivhus; Attraktivitet; Hållbart byggande; Kulturhus; Offentlig byggnad;

  Sammanfattning : The municipality of Örnsköldsvik has for a long time planned to establish a culture house in the centrum area. An investigation was started during the spring 2017 to develop local programs and analysis of needs with the keywords; attractive, width and tip, the building should also breathe sustainable construction. LÄS MER

 4. 4. Kultur & Kongress : Ett gestaltningsförslag till ett nytt Kulturhus i Eskilstuna utifrån möjligheter för samnyttjande av lokaler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Ebba Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Architecture; Culture house; Congress Hall; Shared premises; Flexible use; Arkitektur; Kulturhus; Kongresshall; Samnyttjande av lokaler; Flexibel användning;

  Sammanfattning : As the population increases, the pressure on urban development is increasing. One of the strategies to meet this challenge, is by densification. But in order to provide the city sufficient community service, the municipality has to try innovative solutions. A potential solution is the utilization of premises and resources, and flexible use. LÄS MER

 5. 5. Lärocenter Slakthusområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Edvin Friedner Ekvall; [2018]
  Nyckelord :Lärocenter; skola; bibliotek; Slakthusområdet; entresoller; pelarsystem; varierad studiemiljö; multifunktionellt; flexibel;

  Sammanfattning : Majoriteten av ytorna i slakthusområdets lärocenter är av tydlig offentlig karaktär (multifunktionella torget, serveringen, black-boxen, de öppna samlingarna m.m.). LÄS MER