Sökning: "kulturhus"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet kulturhus.

 1. 1. Kulturhus kring 2020 : Kunskap, möten och tillväxt i Askersund, Värnamo, Skellefteå och Karlskrona

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anita Andersson; [2020]
  Nyckelord :Public library; Cultural centre; Architecture; Values; Bourdieu; Harvey; folkbibliotek; kulturhus; arkitektur; värderingar; Bourdieu; Harvey;

  Sammanfattning : Introduction. The purpose is to discuss values, expressed in the architecture and planning documents of four recent cultural centres in Sweden, and how these values influence the public libraries. Method. LÄS MER

 2. 2. Gottsunda culturehouse

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Nastaran Ravadgar; [2019]
  Nyckelord :Culturehouse; Gottsunda; Uppsala; Kulturhus;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to design a Culturehouse in Gottsunda Uppsala.The new culturehouse in Gottsunda started from a form bearing function concept. It is situated in the heart of Gottsunda centrum Uppsala regioen, where all the public communications and locals meet. LÄS MER

 3. 3. Vi är duktiga på olika saker men tillsammans blir det bra : En fallstudie av ett samverkansprojekt mellan folkbibliotek, kulturhus och förskola i Bollnäs

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annalena Aspenfelt; [2019]
  Nyckelord :samverkan; projekt; folkbibliotek; förskola; kulturhus;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to get a closer look at the relations between representatives from different occupational groups after collaborating in the form of a project. The project, involving professionals from the public library, the centre for culture and the pre-schools in Bollnäs focused on basic values and was clearly linked to the curriculum of the pre-school. LÄS MER

 4. 4. Ska biblioteket göra allt eller ska det göra halt? : En historisk studie av allmänkulturell verksamhet på folkbibliotek

  Master-uppsats,

  Författare :Cornelia Olsson; Lena Åkesson; [2019]
  Nyckelord :folkbibliotek; diskursanalys; allmänkulturell verksamhet; folkbibliotekshistoria; mötesplats; kulturhus;

  Sammanfattning : There are various ideas about what defines the public  library and its cultural activities. The aim of this thesis is to examine how perceptions of the public library as a place for cultural activities are expressed in the library journals ​Biblioteksbladet​ and ​Bibliotek i Samhälle​ during the 1930s, 1970s and the 2010s. LÄS MER

 5. 5. Klimatanalys av två kulturhus : Med hjälp av relativ fuktighet och temperatur analysera och beräkna mögeltillväxt.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Rebecca Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Kulturhus; Pataholm; Hullgrensgården; Harbergska gården; Relativ Fuktighet; Temperatur; Mögel; Mögelsvamp; Rötsvamp; Aktinomyceter; Mättnadsånghalt; Ånghalt; Fukttillskott; Mögeldosmodell; Relativ dos; Conservator.;

  Sammanfattning : Hullgrensgården och den Harbergska gården är två kulturhus på Smålands östkust, de båda kulturhusen är ouppvärmda vilket har medfört en oro för mögeltillväxt. Sedan 2011 har loggningar av luftens relativa fuktighet och temperatur gjorts på samtliga våningar i de båda kulturhusen. LÄS MER