Sökning: "kulturkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet kulturkompetens.

 1. 1. PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mariama Kamara; Luna Karamehic; [2019]
  Nyckelord :hinder; kommunikation; omvårdnadsprocessen; sexuell hälsa; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av transkulturell omvårdnad - litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Seynab Mohyaddin; Pyu Tsin Ma; [2019]
  Nyckelord :communication; cultural competence; literature review; nurse experience; transcultural nursing; kommunikation; kulturell kompetens; litteraturöversikt; sjuksköterskans erfarenhet; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler människor migrerar till Sverige och de flesta av dem kommer att komma i kontakt med sjukvården. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att de är utrustade med kulturell kunskap. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av transkulturella vårdmöten : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aziza Seid; Nejia Ben Hafsia; [2019]
  Nyckelord :Transcultural nursing; cultural competence; experience; communication; interpreter; Transkulturell omvårdnad; kulturkompetens; upplevelse; kommunikation; tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migration, kultur och språkbarriärer innebär stora utmaningar inom sjukvården. Sjuksköterskans professionella ansvar utgår från att se patienten i sitt sammanhang utan koppling till synen på omvärlden. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad vård : En systematisk litteraturstudie av sjuksköterskors erfarenheter i relation till patienter med annan kulturell bakgrund inom somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Asli Kulbay; Laila Saber Mohamad; [2019]
  Nyckelord :Kulturkompetens; Kvalitativ studie; Litteraturstudie; Personcentrerad vård; Sjuksköterskornas erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med det ökade mångkulturella samhället idag finner vi människor från olika länder där alla har sin egen kultur, språk, värdering och beteenden. Alla människor har rätt till god personcentrerad vård på individnivå. LÄS MER

 5. 5. Navigering av cis(sys)temet: En litteraturstudie om transpersoners erfarenheter av interaktioner med vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Benson; Andrea Hertzenberg; [2018]
  Nyckelord :erfarenheter; interaktioner; kulturkompetens; transperson; vårdpersonal; cultural competence; experiences; healthcare professionals; interactions; transgender;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner tillhör en av de grupper i samhället som rapporterar om bristfälligt bemötande inom den svenska hälso- och sjukvården. De senaste åren har transpersoners synlighet i samhället förändrats. LÄS MER