Sökning: "kulturkompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet kulturkompetens.

 1. 1. Att vårda patienter med annan kulturell bakgrund : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mohamed Abdulaahi; [2020]
  Nyckelord :Kultur; kulturell kompetens; litteraturöversikt; sjuksköterska-patientrelationer; transkulturell omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige blir allt mer multikulturellt, vilket leder till ökade krav på sjuksköterskans kulturella kompetens för att tillhandahålla kulturell och individanpassad vård till patienter med annan kulturell bakgrund. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter från en annan kultur och etnicitet än den egna - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fanny Nilsson; Filip Rosenquist; [2020]
  Nyckelord :Omvårdnad; Litteraturstudie; Kulturkompetens; Kultur; Etnicitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kultur och etnicitet utmanar vården. Brist på kommunikation och förståelse av normer från sjuksköterskans perspektiv påverkar omvårdnaden och relationen mellan sjuksköterska och patient. LÄS MER

 3. 3. Föräldraskapsstöd till nyanlända och utlandsfödda föräldrar : En kvalitativ studie av yrkesverksammas perspektiv på utmaningar, möjligheter och utveckling framåt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Lina Rengstad Färdmo; [2020]
  Nyckelord :Föräldraskapsstöd; Nyanlända föräldrar; utrikesfödda föräldrar; professionalitet; etik; handlingsutrymme; intersektionalitet; kulturalisering; kulturkompetens; kulturell sensitivitet.;

  Sammanfattning : Stöd i föräldraskapet är något som funnits i Sverige sedan 30-talet. Idag ligger fokus på att det ska nå alla föräldrar som del i att implementera barnkonventionen och att arbeta aktivt för alla barns rätt till hälsa och utveckling under dess hela uppväxt. LÄS MER

 4. 4. PATIENTENS SEXUELLA HÄLSA, VEMS ANSVAR?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mariama Kamara; Luna Karamehic; [2019]
  Nyckelord :hinder; kommunikation; omvårdnadsprocessen; sexuell hälsa; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Kamara. M & Karamehic. L. Patientens sexuella hälsa, vems ansvar? Sjuksköterskors upplevda hinder vid samtal med patienter om sexuell hälsa. LÄS MER

 5. 5. Kulturkrockar i terapirummet : terapeuters och tolkars upplevelser av kulturmöten mellan terapeut och patient

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Daniel Wihlstrand; [2019]
  Nyckelord :Cultural differences; Multiculturalism; Psychotherapy; Kulturskillnader; Mångkultur; Psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Psykisk ohälsa är vanligare bland utrikes födda. För att kunna möta dessa patienter från andra kulturer på deras villkor finns ett behov av ökad kultur- och omvärldskunskap bland terapeuter. LÄS MER