Sökning: "kulturkrock i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kulturkrock i skolan.

 1. 1. När olika kulturer möts i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marina Nikolov; [2017]
  Nyckelord :Interkulturell; Kompetens; Kultur; Kulturkrock; Kulturmöte; Mångkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur man som lärare handhar mötet mellan olika kulturer i skolan. Underlaget har varit tio frågor som ställts till lärare på två olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Kulturkrock i skolan : Skapande skola ur kulturaktörernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Liljeblad; Malin Wikenståhl; [2014]
  Nyckelord :Resource dependence; institutionell isomorfism; Skapande skola; barn- och ungdomskultur; kulturorganisationer;

  Sammanfattning : Kulturorganisationer är en typ av organisationer som skiljer sig från andra. Istället för att drivas av ett vinstintresse styrs de av konstnärliga värderingar. En viktig förutsättning för att deras verksamhet ska fungera är statliga subventioneringar, vilket medför att de blir starkt knutna till statens nycker. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Stephanie Lundevall; [2013]
  Nyckelord :Andraspråkselever; kulturkrock; individualisering; kunskapsutveckling; förståelse;

  Sammanfattning : Jag har gjort en fallstudie som handlar om hur lärare på en specifik minoritetsskola går tillväga för att utveckla barn med annat modersmål inom det svenska språket samt vilka svårigheter lärare och elever möter på under processens gång. Mitt syfte var att ta reda på vad lärare idag gör för att hjälpa andraspråkselever att tillägna sig det svenska språket och vilka svårigheter/hinder som kan uppstå. LÄS MER

 4. 4. Skolan i det pluralistiska samhället - en kulturell mötesplats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Anette Hagman Johansson; [2012]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; kulturmöten; kulturkrock; kultur;

  Sammanfattning :  Syftet med den här studien är att undersöka och försöka förstå vilka kulturmöten som är synliga på en mellansvensk gymnasieskola, hur personalen upplever dem och hur de handskas med de problematiska kulturmöten som uppstår. I studien, som är en kvalitativ empirisk studie, har jag intervjuat sex olika personer ur personalen på en mellansvensk gymnasieskola. LÄS MER

 5. 5. Behovet av en genomtänkt kommunikationsstruktur- en studie av ett projektorienterat företag

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Tina Svensson; [2012]
  Nyckelord :Organizational structure; communication structure; formal communication; informal communication.;

  Sammanfattning : Every organization goes through the same lifecycle. Through every step in the transformation to a better organization the communication structure changes. In this report there are examples of the communicational disadvantages that is connected to the communicational structure. LÄS MER