Sökning: "kulturkrockar i Sverige"

Visar resultat 11 - 15 av 42 uppsatser innehållade orden kulturkrockar i Sverige.

 1. 11. Den pedagogiska måltiden : En kvalitativ studie om pedagogers och elevers tankar och uppfattningar kring måltiden i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :pedagogisk måltid; grundskolan; socialisation; kultur; mångkulturell;

  Sammanfattning : Sverige är, tillsammans med Finland och Estland, unikt i att servera avgiftsfria skolmåltider till alla elever. I Sverige har gratis skolmat serverats till elever i grundskolan sedan 1946, vilket gör att många av oss har en relation till skolmåltiden. LÄS MER

 2. 12. Kulturkrockar inom vården – förståelse skulle minska smällen : En litteraturstudie om vårdpersonals erfarenheter av att vårda patienter med annan kulturell bakgrund

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erik Samuelsson; Ida Vainikainen; [2015]
  Nyckelord :Cultural diversity. Health care staff. Experiences. Nursing.; Kulturell mångfald. Vårdpersonal. Upplevelser. Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige blir mer och mer ett mångkulturellt land, då många av världens länder är centrum för kulturell globalisering. Detta medför att en större andel av personer i vårt land som söker sig till hälso- och sjukvården har utländsk härkomst och därmed ett annat språk och kultur. LÄS MER

 3. 13. Expatriatens teoretiska verklighet – en historia av motsägelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Carlsson; Robert Petersson; [2013]
  Nyckelord :expatriate; cross-cultural training; adjustment; culture shock; language training; expatriate communities expatriat; interkulturell träning; anpassning; kulturkrock; språkträning; expatriatsamhällen; Social Sciences; Business and Economics; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The competition on the global market is becoming increasingly tough for international companies where workers located abroad, so called expatriates are thought of as an important tool in obtaining competition advantages. Several scientists have studied different parts of a mission abroad for expatriates where pre-departure training as well as adjustment to the host country has been accentuated. LÄS MER

 4. 14. Nationella kulturskillnaders påverkan inom ett multinationellt företag : En fallstudie av Aromatic AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stephanie Ekorn; Carin Leeo; [2012]
  Nyckelord :Kultur; styrning av dotterbolag; Multinationellt företag; Sverige; Tyskland; Polen; USA; Aromatic AB;

  Sammanfattning : Multinationella företag verkar i en komplex miljö, där en påverkande faktor är kulturskillnader. Idag är detta något även mindre företag utsätts för då allt fler är aktiva på den globala marknaden. LÄS MER

 5. 15. "Det finns möjligheter med alla elever" : Om blivande idrottslärares förväntningar - med fokus på mötet med elever med muslimsk bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Camilla Levenstad; [2012]
  Nyckelord :Svenska skolan; förväntningar; islam; idrottslärare; kulturkrockar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka förväntningar blivande idrottslärare har på sitt framtida yrke och hur deras funderingar och förberedelse kring att möta elever med muslimsk bakgrund ser ut. För att ta reda på detta har jag gjort en kvalitativ undersökning där jag har intervjuat nio blivande idrottslärare, i åldern 24-40 år, om deras förväntningar på sitt framtida yrke med fokus på mötet med elever med muslimsk bakgrund. LÄS MER