Sökning: "kulturkrockar i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kulturkrockar i vården.

 1. 1. Barnmorskans upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Halime Osman; Nasima Zadran; [2021]
  Nyckelord :Barnmorska; icke svensktalande gravida par; information; tolksamtal; kommunikation; kulturell bakgrund; mödrahälsovård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att Sverige har hög frekvens av antalet icke svensktalande gravida par med kommunikation- samt språksvårigheter. Kulturella bakgrunder i kombination med språkförbristning bidrar till kulturkrockar där vården kan missa det specifika vårdbehovet hos den enskilde. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonals erfarenheter av att vårda personer med annan kulturell bakgrund : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johan Lindblom; Andreas Stenlund; [2016]
  Nyckelord :transkulturellt vårdande; kulturskillnader; kulturkrockar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som sökt asyl i Sverige ökar drastiskt. Sannolikheten att möta personer med annan kulturell bakgrund inom hälso- och sjukvård ökar i och med detta. Vårdpersonalen möts utav en stor variation på kulturer. Personer med annan kulturell bakgrund kan ha olika förväntningar och krav från hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Lika vård, men inte för alla. En litteraturstudie om flyktingars erfarenheter av hälso- och sjukvård

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ida Henriksson; Susanne Svensson; [2014]
  Nyckelord :Experience; refugee; undocumented migrant; nursing care; treatment; Erfarenhet; flykting; papperslös; omvårdnad; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns 45 miljoner flyktingar i världen. Många flyktingar har svåra upplevelser bakom sig som kan påverka hälsan och de skattar sin hälsa som dålig. Flyktingar möter många hinder när de söker vård. Trots grundläggande rättigheter om bästa uppnåeliga hälsa för alla är vården för flyktingar godtycklig. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans och Invandrarkvinnors upplevelser av mötet i vården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Mehmetaj Aferdita; Emelie Skoug; [2009]
  Nyckelord :Invandrarkvinnor; kvinnor; sjuksköterska; upplevelser; möte; sjukvård; kulturkrock;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skandinavisk sjukvårdpersonal anser att det ibland är svårt att förstå patienter med en annan kultur och bakgrund vilket kan påverka mötet dem emellan. Kulturkrockar är därför inte helt ovanliga i vården vilket kan upplevas jobbigt för både sjuksköterskan och invandrarkvinnor. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsutbildning för vuxna invandrare. Hur gick det efter utbildningen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Anette Grahn; [2008]
  Nyckelord :Bemötande; kulturkrock; omvårdnadsprogram; invandrare;

  Sammanfattning : Att vara tvungen att lämna sitt land innebär för de flesta människor ett stort trauma. Resan till ett nytt och annorlunda liv innebär alltid förluster. Att börja om i en ny kultur, uppleva kulturkrockar och lära sig språk i ett nytt land är inte helt lätt. LÄS MER