Sökning: "kulturkrockar"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet kulturkrockar.

 1. 1. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Halime Osman; Nasima Zadran; [2021]
  Nyckelord :Barnmorska; icke svensktalande gravida par; information; tolksamtal; kommunikation; kulturell bakgrund; mödrahälsovård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att Sverige har hög frekvens av antalet icke svensktalande gravida par med kommunikation- samt språksvårigheter. Kulturella bakgrunder i kombination med språkförbristning bidrar till kulturkrockar där vården kan missa det specifika vårdbehovet hos den enskilde. LÄS MER

 3. 3. "Det är ett evigt jobb" : Förskollärares förståelse av och arbete med kränkande behandling och mobbning i förskolan

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Markbäck; [2021]
  Nyckelord :Kränkande behandling; mobbning; förskola; socialekologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att bidra med kunskap om förskollärares förståelse av och arbete med kränkande behandling och mobbning i förskolans verksamhet. Kränkande behandling och mobbning är ett samhällsproblem som ger förödande konsekvenser för individen under lång tid. LÄS MER

 4. 4. Kulturkrockar i skolan : En fallstudie av integrering i det svenska skolsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Billal Boudali Ouchfoun; [2021]
  Nyckelord :Integration; utanförskap; kulturkrockar; skola; förskola;

  Sammanfattning : Some children grow up between two different cultures and in some cases different religious values ​​/ beliefs, how does it affect their everyday life both inside and outside school environments. Previous research shows that children may experience exclusion or a feeling of being in-between due to cultures and religious differences. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om ämnesundervisningen av nyanlända elever på språkintroduktionsprogram på gymnasieskolan Hur uttrycker sig lärare om undervisning av nyanlända elever?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Marion Loippo; Nada Alnedawy; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; språkintroduktion på gymnasieskolan och studiehandledning på modersmålet; undervisning; svenska språket och planering;

  Sammanfattning : Syfte: Den övergripande frågeställningen för denna studie handlade om lärares egnabeskrivningar av sin undervisning av nyanlända. Mer specifikt undersökte vihur lärarna uttrycker att de arbetar för att få de nyanlända eleverna behöriga tillnationella program och yrkesutbildning. LÄS MER