Sökning: "kulturpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet kulturpolitik.

 1. 1. Black metal och provokation: en autenticitetsdiskurs

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2020]
  Nyckelord :Black metal; musikanalys; autenticitet; diskursanalys; irak; sverige; mexico; musik; subkulturellt kapital; kulturpolitik; provokation; semiotisk musikanalys; marduk; funereal moon; janaza;

  Sammanfattning : Varför är black metal provokativt? Vad i subkulturen och musiken provocerar? För att besvara detta är arbetet indelat i två delar. Den första delen utgår från en autenticitetsdiskurs och undersöker black metal som kulturellt fenomen. Här ligger fokus på black metal som subkultur med dess tillhörande historik. LÄS MER

 2. 2. I takt med tiden : En undersökning av New Labours kulturpolitik och den nya politiken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :David Sindmark Hörnfeldt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the cultural policies of the New Labour government led by Tony Blair. This is achieved by looking at the study All Our Futures, presented in 1999, and the speech by Tony Blair in 2007 at the Tate Museum in London. LÄS MER

 3. 3. En oväntad resa : En undersökning av graffitin som konstform och kultur mot bakgrund i kulturarvsbegreppen och kulturpolitiken

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Olsson; [2020]
  Nyckelord :grafitti; kulturarv; kulturarvspolitik; kulturpolitik; konstform; kultur;

  Sammanfattning : This is a study about graffiti as an artform and as a culture and whether it can be considered as cultural heritage. The purpose of this study was to get a greater understanding of what graffiti is, both as an artform and as a culture. LÄS MER

 4. 4. Vad betyder kultur? : En studie av kulturbegreppet i kulturpolitiska styrdokument i mycket glesa landsbygdskommuner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Mårald; [2020]
  Nyckelord :Glesbygd; kulturpolitik; styrdokument; kulturbegreppet; bibliotek; kulturpolitiska grunder; problem; geografi;

  Sammanfattning : This thesis takes its starting point from examining the basis of culture and how the public library fits in that, all through a rural lens. This was achieved through an analysis of the use of the concept of culture in cultural policy documents from 15 very rural municipalities in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Museilagen - styrning eller frihet? en kvalitativ undersökning av museiprofessionellas relation till och uppfattningar av museilagens funktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Carolin Brigelius; Elin Aspeklev; [2020]
  Nyckelord :Museology; Museum law; ALM; Cultural politics; Democracy; Political control Museologi; Museilag; ABM; Kulturpolitik; Demokrati; Politisk styrning; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how museum professionals perceive and relate to Swedens newly instituted museum law. The museum law (SFS 2019:977) came into effect in august of 2017, and at this moment there are no larger-scale studies examining the effects of the law. LÄS MER