Sökning: "kulturpolitik"

Visar resultat 21 - 25 av 162 uppsatser innehållade ordet kulturpolitik.

 1. 21. Metoo - en samhällsförändrande kraft eller ett nyhetens behag? : En kvalitativ studie av hur Metoo har påverkat teaterbranschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Kindvall; Laila Snijder; [2018]
  Nyckelord :metoo; silenceaction; metoobackstage; sexual harassment; theater; organization; power; culture of silence; cultural policy; metoo; tystnadtagning; metoobackstage; sexuella trakasserier; teater; organisation; makt; tystnadskultur; kulturpolitik;

  Sammanfattning : Denna uppsats söker förståelse för hur Metoo har påverkat den svenska teaterbranschen. Detta med bakgrund i händelserna under senhösten 2017 då Metoo startade, först bland skådespelare och senare även i andra branscher. Studien söker kunskap hur Metoo har påverkat personer verksamma i teatervärlden. LÄS MER

 2. 22. Fantomsmärtor eller växtvärk? : Om förutsättningarna att spela lokal popmusik live i postkultur-huvudstaden Umeå.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Daniel Wikström; [2017]
  Nyckelord :Lokal musik; musikscener; scener; plats; representation; kulturpolitik; identitet;

  Sammanfattning : In 2014 the city of Umeå was initiated as European capital of culture (ECoC). In applications to get the title the municipality of Umeå had used the cities great number of musicians. However, these local musicians were strangely absent in the year long program. LÄS MER

 3. 23. Den Svenska Folkrörelsekulturen : En deskriptiv studie om folkrörelsers organisationskultur under påverkan av kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Setareh Malekzadeh; Bahram Nouraei; [2017]
  Nyckelord :Organizational Culture; Civil Society; Social Movements; Grassroots; Cultural Policy; New Public Management; Abstract Management; Swedish Workers’ Educational Association; Swedish National Touring Theatre; ABF; Riksteatern; Organisationskultur; Folkrörelser; Gräsrotsrörelse; Civilsamhället; Kulturpolitik; ABF; Riksteatern;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga organisationskultur inom folkrörelseorganisationer samt att undersöka dess eventuella förändringar under påverkan av kulturpolitiken. Denna studie tillämpar Geert Hofstedes teorier som behandlar olika nivåer och dimensioner av organisationskultur. LÄS MER

 4. 24. Ny museipolitik - av gammal vana?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Fredrik Bensch; [2017]
  Nyckelord :ABM; museologi; SOU; statliga utredningar; diskursanalys; kulturpolitik; ALM; museology; Swedish Government Official Reports; Government commissions of inquiry; public investigation; discourse analysis; cultural policy; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Kulturell identitet i två städer : En jämförande studie mellan Uppsala och Lund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Fanny Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Cultural Planning; kulturpolitik; kulturell identitet; socialt kapital; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Följande studie ämnar undersöka hur Uppsala- och Lund kommun arbetar för att utveckla och bevara sina kulturella identiteter. Först och främst kommer de kulturella identiteterna att undersökas utifrån ett historiskt perspektiv genom att se till kulturhistoriska arv och omständigheter. LÄS MER