Sökning: "kulturpolitik"

Visar resultat 6 - 10 av 162 uppsatser innehållade ordet kulturpolitik.

 1. 6. Bilden av kvinnan i svenska nationalistiska rörelser : En semiotisk bild- och idéanalys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Stina Löf; [2019]
  Nyckelord :svensk nationalism; feminism; kulturpolitik; diskursteori; semiotik; essentialism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine which notions of women exist within three different nationalist parties by analyzing how women are visually represented for political purposes. The aim is also to examine how these notions relate to a nationalist cultural policy. LÄS MER

 2. 7. Kommissionen, kulturen och de instrumentella värdena : En analys av Europeiska kommissionens förslag till EU:s kulturprogram från 1998, 2004, 2011 och 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Axel Ersson; [2019]
  Nyckelord :Europeiska kommissionen; kulturpolitik; instrumentalism; idéanalys; innehållsanalys; Geir Vestheim;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to gain a better understanding of why the European Commission believes that the European Union (EU) should support culture and if a change has occurred over time. This is achieved by combining a qualitative idea analysis and a quantitative content analysis and analyzing proposals from 1998, 2004, 2011 and 2018 that the Commission has presented regarding a framework programme for the cultural sector within the EU. LÄS MER

 3. 8. Uppfattningar om plop art och offentlig miljö - En fallstudie inriktad på konstverket Points of view på Konsthallstorget i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marianne Bosma; Madeleine Granholm; [2019]
  Nyckelord :Offentlig plats; Offentlig konst; Plats; Platsspecifik; Kulturpolitik; Plop art; Stadsplanering; Kritik; Postmodernism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna fallstudie syftar till att undersöka den postmoderna abstrakta skulpturen som ett intressant fenomen inom området byggd miljö och den offentliga nutidskonsten. Genom vår frågeställning undersöker vi människors uppfattning om vad en plop art är och hur den passar in i den miljön där den står. LÄS MER

 4. 9. Administration eller utveckling? Bedömning, sakkunskap och byråkratisering i en kulturförvaltning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Linus Larsson; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; kultur; kulturpolitik; byråkratisering; rationalitet; administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kulturpolitik har kommit att kritiseras i mediedebatten för att utöva för mycket styrning på kulturen. Forskning har visat på hur kulturen har fått minskad status inom politiken och hur kulturen har kommit att instrumentaliseras för att göras legitim. Det saknas dock forskning på hur bedömning av offentlig kultur görs. LÄS MER

 5. 10. Barn och ungas tillgång till scenkonst : En studie om infrastruktur, kommunikation och legitimitetsgrunder i relation till scenkonst för barn och unga i skolan.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Andréa Haajanen; [2019]
  Nyckelord :Scenkonst; barn och unga; kommunikation; infrastruktur; kulturpolitik; legitimitetsgrunder;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine children and young people's access to performing arts in the school through the infrastructure and communication process that exists in Värmland. To distinguish this, Dorte Skot-Hansen, Gier Vestheim and Ole Hylland's legitimacy are used, as well as Claude Elwood Shannon and Warren Weaver's communicative model. LÄS MER