Sökning: "kulturpriser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kulturpriser.

  1. 1. Betydelsen av ett Nobelpris : Hur Boris Pasternaks Nobelpris i litteratur bidrog till att sprida hans författarskap

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

    Författare :Isak Petersson; [2014]
    Nyckelord :Boris Pasternak; Pasternak; Nobel Prize in Literature; James F. English; capital intraconversion; cultural prizes; literary prizes; cultural production; cultural consumption; Boris Pasternak; Pasternak; Nobelpriset; Nobelpriset i litteratur; James F. English; kapitalutbyte; kulturpriser; litterära priser; kulturell produktion; kulturell konsumtion;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker och belyser sambanden mellan ryske författaren Boris Pasternaks erhållande av Nobelpriset i litteratur (1958) och spridningen av dennes författarskap. Syftet med studien är dels att definiera Nobelprisets roll som kulturspridare, men också att problematisera kulturprisers komplexa funktioner och inflytande över kulturell produktion. LÄS MER