Sökning: "kulturrasism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kulturrasism.

 1. 1. Visa inte alla andra vilken dålig svenska ni pratar : Elevers förhållningssätt till skolans regler, normer och identitetskonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Nathalie Flink; [2014]
  Nyckelord :Normer; identitet; skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningJag har valt att skriva om elevers förhållningssätt till regler och normer för att undersöka relationen mellan omgivningen och omständigheterna i förhållande till elevernas handlande. Min frågeställning är: Hur förhåller sig elever i en mångkulturell skola till skolans regler och normer?ForskningsbakgrundUnder kapitlet "Forskningsbakgrund" redovisar jag vad andra forskare skrivit inom området. LÄS MER

 2. 2. Rasism hos lärare och i skolorganisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Thorsell; [2014]
  Nyckelord :antirasism; intersektionalitet; kulturrasism; postkolonialism; rasism i skolan; religionsvetenskap; religionsdidaktik; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av eventuella rasistiska attityder hos skolpersonal och i skolorganisationen då inte mycket tidigare forskning utförts på detta område. Som metod för att undersöka detta utfördes intervjuer med fem olika lärare som definierar sig som normkritiska och har kunskap om rasism. LÄS MER

 3. 3. Attityder till invandring - En kvantitativ studie av attityder till utomeuropeisk invandring i Europa

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Asmeret Kuflu; [2013]
  Nyckelord :Attityder till invandring; Europa; kultur; kulturrasism; postkolonialism; homogenitet; stereotyper; främlingsfientlighet; European Social Survey; SPSS;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser undersöka attityder till utomeuropeisk invandring i sex europeiska länder: Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Frankrike och Storbritannien. Attityder till invandring undersöks utifrån de två begreppen essentialistisk homogenitet och kulturell homogenitet samt syn på invandrare. LÄS MER

 4. 4. "BÄTTRE BALANS I BOENDESAMMANSÄTTNINGEN" - FÖR VEM? : En studie om boendes upplevelser av social mixing i tre bostadsområden i Köpenhamn

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sandra Oliveira e Costa; [2012]
  Nyckelord :Social mixing; ghetto; Copenhagen; social composition of tenants; cultural racism; gentrification; Social mixing; ghetto; Köpenhamn; boendesammansättning; kulturrasism; gentrifiering;

  Sammanfattning : Social mixing går ut på att ’mixa’ befolkning av olika klasser i ett bostadsområde med syfte att förändra områdets sociala sammansättning. Syftet med uppsatsen är att undersöka social mixing som urban utvecklingsstrategi i Köpenhamn utifrån boendes egna upplevelser av sina bostadsområden. LÄS MER

 5. 5. På tröskeln till mänsklighetens bästa tid? En analys av moderaternas partiprogram ur ett feministiskt postkolonialt och poststrukturalistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Fröjd; [2011]
  Nyckelord :poststrukturalism; postkolonial feminism; rasifiering; kulturrasism; Moderaterna ; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this paper I have analysed the Moderate party (the leading and currently reigning Swedish right wing party) party programme. My main purpose has been to elucidate their capitalist/neoliberal discourse on constructing differences between Swedish people and immigrants through a feminist postcolonial and post structural discourse. LÄS MER