Sökning: "kulturreservat"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet kulturreservat.

 1. 1. Smycket av ett biologiskt kulturarv eller en utdöende epok? : en återinventering av hamlade träd i nordöstra Skåne 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Morgan Hillethan; [2019]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; hamlade träd; löväng; nyhamling; inventering; naturreservat; kulturreservat; biologiskt kulturarv;

  Sammanfattning : Forskning och studier om hamlade träd och lövängar har varit något begränsad p.g.a. att de spår som syns i våra marker endast hyser ett fåtal rester. LÄS MER

 2. 2. ”Äghornas kringgiärde är af steen” : Hägnadernas utformning före skiftesreformerna i Äskhults by och norra Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Oscar Hagbard; [2019]
  Nyckelord :Äskhult; Hägnader; Hallands landsbeskrifning; 1700-tal; Lantmäterikartor; Landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : Äskhults by är idag ett kulturreservat och sedan 1990-talet har omfattande restaureringar gjorts, både i markerna och med byggnaderna. Ett mål för arbete i Äskhult är att återskapa landskapet så som det såg ut före skiftesreformerna. Därför har man använt skifteskartan från 1825 som utgångspunkt i restaureringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Utredningsarbete och upprättande av maritima kulturreservat : kultur, natur och reservat

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anders Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Cultural reserve; Cultural landscape; Landscape protection; Maritime cultural heritage management; Kulturreservat; maritim kulturmiljö; kulturmiljö; kulturlandskap; kulturmiljövård;

  Sammanfattning : Since 1999 it has been possible for Swedish municipalities and the Swedish county administrative board to establish cultural reserves to protect particularly valuable cultural landscape. The protective character of the cultural reserve is supposed to be equivalent to the one found in nature reserves. LÄS MER

 4. 4. Det svenska kulturreservatet : Kulturreservatet Öna som representant för kulturellt bevarade odlingslandskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Kristina Alenius; [2017]
  Nyckelord :Museologi; Kulturarv; Kulturreservat; Kulturlandskap; Öna kulturreservat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jönsas fruktträdgård i Äskhults by - historia och framtid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Hjalmarsson; [2016-06-07]
  Nyckelord :Äppelsådd; kulturvård; trädgårdshistoria; agrarhistoria; trädgårdshantverk; äppelodling; Äskhult; kulturreservat; fruktselektion; biologiskt kulturarv; biological cultural heritage; apple sowing; horticultural history;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens och landskapsvårdens hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER