Sökning: "kulturskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet kulturskillnader.

 1. 1. MÖJLIGHETER OCH HINDER MED ATT ARBETA PERSONCENTRERAT VID HJÄLPMEDELSFÖRSKRIVNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ajla Spahic; Therese Lindström; [2021-06-01]
  Nyckelord :Occupational therapy; Person-centered care; Children; Adolescent; Aid;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är ett viktigt begrepp, som arbetsterapeuter använder sig av för att främja patientens engagemang och delaktighet i vardagen. Arbetsterapeuter inom barn- och ungdomshabiliteringen väger in barnets/ungdomens åsikter och tankar i arbetet samt utgår från barnkonventionen. LÄS MER

 2. 2. Finlandssvenskars tankar kring flytt efter examen vid Umeå universitet : En kvalitativ studie om flyttmotiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :William Schulman; [2021]
  Nyckelord :Flyttmotiv; push-faktorer; pull-faktorer; sociala band; kulturskillnader;

  Sammanfattning : Abstract The Finland-Swedish migration towards Sweden has increased during the latest years. Moving to the western neighbour has become more and more usual amongst the younger generation of Finland-Swedes. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av etniska minoriteter - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Lindström; Helen Tesfalem Gebreziabeher; [2021]
  Nyckelord :Ethnic minorities; ethnocentrism; literature review; transcultural care; Etnisk minoritet; etnocentrism; litteraturöversikt; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade migrationen ökar även kraven på hälso- och sjukvården. När individer med annan kulturell bakgrund uppsöker hälso- och sjukvård behöver den anpassas efter individen bakom kulturen vilket inte alltid sker på ett optimalt sätt när det saknas rätt kompetens hos sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Upplevda möjligheter och hinder att bedriva personcentrerad vård – en kvalitativ intervjustudie ur ett sjuksköterskeperspektiv inom kirurgisk akutsjukvård.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sophie Högberg; Åsa Wikander; [2021]
  Nyckelord :Person centered care; Acute; Acute ward; Nurse experience; Surgical; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Studier har visat att om vården sker utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, blev patientens upplevelse av vården mer positiv. LÄS MER

 5. 5. Kulturell anpassning : En fallstudie om hur ett globalt modeföretag beaktar nationella kulturskillnader vid internationell marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Zakhour; Hanna Lundström; [2021]
  Nyckelord :Lyxkonsumtion; modeföretag; anpassning; standardisering; Kina; kulturell anpassning; internationell marknadsföring;

  Sammanfattning : Kulturella skillnader världen över leder till att företag väljer mellan standardisering och anpassning av marknadsföringsstrategier i internationaliseringsprocessen. Denna fallstudie undersöker hur modeföretaget Gucci anpassar eller standardiserar sin marknadsföring beroende på den nationella kulturen, mer specifikt den italienska och den kinesiska kulturen. LÄS MER