Sökning: "kulturskillnader"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet kulturskillnader.

 1. 1. Stöd till närstående inom palliativ hemsjukvård : - Distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sandra Vackmyr; Carin Lundahl; [2020]
  Nyckelord :District nurse; family-oriented care; home-based care; interview study; palliative care; security; Distriktssköterska; familjecentrerad omvårdnad; hemsjukvård; intervjustudie; palliativ vård; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården bedrivs i stor omfattning i hemmet, vilket kan vara krävande för alla inblandade. Forskning visar att den närstående behöver stöd för att orka finnas där för den döende och för att själv inte riskera att utveckla fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Flyktingars upplevelser av vården i det nya landet - en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hélin Biroson; Ellinor Österlund; [2019]
  Nyckelord :Barriärer; Flyktingar; Omvårdnad; Upplevelser; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flyktingar är en grupp människor som tvingats lämna sina hemländer relaterat tillhot och våld, krig och förföljelse. De har ofta ett större vårdbehov jämfört med andramänniskor och lider många gånger av allvarliga sjukdomstillstånd av både kronisk, akut,fysisk och psykisk karaktär. LÄS MER

 3. 3. KULTURELLA SKILLNADERS PÅVERKAN PÅ PSYKOTERAPIPROCESSEN : Iranskfödda, högutbildade kvinnors erfarenheter av psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jila Eftekhari; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att människor rör sig över geografiska och kulturella gränser, kommer alltfler individer med olika kulturella bakgrund i kontakt med psykoterapi. Klienten och psykoterapeuten representerar sina sociokulturella kontexter och den interpersonella dynamiken som uppstår i vardagen förekommer även i psykoterapin. LÄS MER

 4. 4. Prehospitalt förlossningsarbete inom ambulansverksamhet : tankar, känslor och erfarenheter bland sjuksköterskor/ambulanssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Maria Hammar; [2019]
  Nyckelord :Paramedics; labour; perinatal care; experience; Ambulanspersonal; förlossning; perinatal omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oplanerade prehospitala förlossningar kan ske i närvaro av ambulanspersonal, vilka är avsevärt mindre utbildade för förlossningar än barnmorskor men tvingas ändå handha samma situation. Detta kan vara en dramatisk och stressande upplevelse både för födande och ambulanspersonal. LÄS MER

 5. 5. Standardisering eller anpassning? : En fallstudie om hur ett multinationellt företag tar hänsyn till nationella kulturskillnader i sin försäljningsprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Norberg; Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :Nationell kultur; Försäljning; Anpassning; Standardisering; Marknadsmixen;

  Sammanfattning : I denna fallstudie undersöks hur ett multinationellt företag kan anpassa eller standardisera sina försäljningsstrategier utifrån nationell kultur på den tyska, amerikanska och kinesiska marknaden. Teorier av Hofstede et al. (2010) och Gesteland (2012) gällande nationell kultur används för att illustrera kulturella skillnader. LÄS MER