Sökning: "kulturspecifika översättningssvårigheter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kulturspecifika översättningssvårigheter.

 1. 1. Mottagaranpassning med känsla för stil. Hanteringen av bildspråk och kulturspecifika termer, begrepp och referenser vid översättning av spanska matreportage

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Sofie Nyrell; [2014]
  Nyckelord :Översättning; matreportage; Sobremesa; Saúl Cepeda; funktionell strategi; mottagaranpassning; kulturspecifika översättningssvårigheter; bildspråk; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Till grund för denna uppsats ligger översättningar av tre spanska matreportage från tidskriften Sobremesa. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man bäst går tillväga för att anpassa en text efter en ny målspråkskultur utan att riskera att den personliga stilen i texten går förlorad vid överföringen. LÄS MER

 2. 2. Vem är Al Jolson? Kulturspecifika översättningssvårigheter i en egen översättning av Amy Hempels In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Eva Åsefeldt; [2010-01-13]
  Nyckelord :översättning; skönlitterär översättning; Amy Hempel; In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried; kulturspecifika översättningssvårigheter;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för den här uppsatsen är en egen översättning av den amerikanskaförfattaren Amy Hempels novell In the Cemetery Where Al Jolson Is Buried. Denförsta delen av uppsatsen utgörs av själva översättningen, tillsammans med enrelativt omfattande notapparat, där översättningssvårigheter av olika slag tas upp ochkortfattat diskuteras. LÄS MER