Sökning: "kulturspecifika element"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden kulturspecifika element.

 1. 1. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 2. 2. Att flytta periferin mot mittpunkten: riktningsekvivalens och representationell rättvisa i översättning från japanska till svenska : En partiell översättning från japanska till svenska med en översättningsteoretisk kommentar av IMAMURA Natsukos bok, Kvinnan i den lila kjolen (むらさきのスカートの女, Murasaki no sukaato no onna)

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Therése Liberman; [2020]
  Nyckelord :Japanese; Swedish; directional equivalence; representational justice; similarities; culture-specific concepts; onomatopoeia; loanwords; Japanska; svenska; riktningsekvivalens; representationell rättvisa; likhet; kulturspecifika uttryck onomatopoesi; låneord;

  Sammanfattning : Den här magisteruppsatsen består av en partiell översättning från japanska till svenska av IMAMURA Natsukos bok Kvinnan i den lila kjolen samt en översättningskommentar med fokus på kulturspecifika kategorier uttryckt i det japanska språket som egocentriciteten och andra kulturspecifika element i den japanska texten, de beskrivande onomatope (onomatopoetiska och mimetiska uttryck), och de västerländska låneordens förskjutningar (shifts) i en översättning. Dessa kategorier kan upplevas som svåra att översätta mellan två språk som ligger långt ifrån varandra. LÄS MER

 3. 3. Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve : Analisi della traduzione dei realia culturospecifici in un romanzo svedese tradotto in italiano

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sofia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the translation of cultural-specific elements known as realia from Swedish to Italian based on the theoretical framework of translation studies. Realia, often without correspondence in the target language and sometimes difficult to even distinguish in a text, are known to cause challenges for translators. LÄS MER

 4. 4. Martina di Poggio di Giugno : Analisi del trasferimento della linguacultura svedese di Astrid Lindgren in un contesto italiano, con particolare attenzione alla gestione dei realia

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Mendes Malin; [2017]
  Nyckelord :traduttologia; Martina di Poggio di Giugno; Astrid Lindgren; letteratura per l infanzia; realia; fenomeni culturospecifici; Pippi Calzelunghe; Kalle Blomkvist il Grande Detective; Bruno Osimo; traduzione dei realia; översättningsteori; Madicken på Junibacken; Astrid Lindgren; översättning av barnlitteratur; realia; kulturspecifika fenomen; Bruno Osimo; Pippi Långstrump; Mästerdetektiven Kalle Blomkvist;

  Sammanfattning : This thesis examines the translation of culture-specific phenomena in children’s literature with a theoretical framework based on “translation studies”. In the translation of children’s literature, translators generally choose translations that brings the content closer to the target culture, creating an “acceptable” translation. LÄS MER

 5. 5. Perifera kulturer i kontakt? : Indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Aleksandra Adler; [2016]
  Nyckelord :Indirect translation; translational norms; centre– periphery; translation strategies; Hebrew literature; Amos Oz; Swedish; Indirekt översättning; översättningsnormer; centrum-periferi; översättningsstrategi; hebreisk skönlitteratur; Amos Oz; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med den här produktorienterade studien är att undersöka vilka översättningsnormer som är aktuella för indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska. I studien genomförs en kontrastiv undersökning av kulturspecifika element (ECR) med utgångspunkt i Tourys (1995/2012) coupled pairs kompletterad med Pedersens (2011) typologi. LÄS MER