Sökning: "kulturspecifika referenser"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kulturspecifika referenser.

 1. 1. COMMENT ECHANGER « SNABBA CASH » EN ARGENT FACILE? Une étude sur la traduction des mots argotiques d’un roman polar suédois et les stratégies de traduction utilisées

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martin Knöös; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; sociolekt; översättning; subkultur; Tegelberg; Pedersen;

  Sammanfattning : Med denna uppsats avses att studera vilka strategier en översättare använder vid överföring av ord och uttryck som betecknas som slang och sociolekt. Dessa ord och uttryck utgår ifrån en subkultur, de utgör en avvikelse från källspråkets standardspråk och de utgör därför en extra stor utmaning för översättaren. LÄS MER

 2. 2. Schemies, skagheads och ladettes: Om att översätta kulturspecifika begrepp i en populärvetenskaplig filmanalys av Trainspotting

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Rebecka Forsell; [2016]
  Nyckelord :funktionell översättningsstrategi; kulturspecifika referenser; Trainspotting; Skottland; Storbritannien; Explicitering; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Detta examensarbete baseras på en översättning av en populärvetenskaplig filmanalys som är skriven av Murray Smith (2002). Filmen som analyseras heter Trainspotting och är regisserad av Danny Boyle (1996). LÄS MER

 3. 3. En ansvarsfull översättning – Från läsaransvar till författaransvar i en populärvetenskaplig bok om Storbritannien under vikingatiden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Nelly Nilsson; [2016]
  Nyckelord :populärvetenskap; funktionell översättning; explicitering; skiljetecken; fundamentlängd; författaransvar; läsaransvar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats bygger på en översättning av cirka 6000 ord från den populärvetenskapliga historieboken The Northern Conquest: Vikings in Britain and Ireland (2007) av Katherine Holman. Uppsatsen inleds med en källtextsanalys som baseras på Lennart Hellspong och Per Ledins modell (1997). LÄS MER

 4. 4. Surf and turf, builder’s mug och Jaffa cakes : Översättningsstrategier vid svensk undertextning av kulturspecifika referenser i anglofona matlagningsprogram

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Sara Hagander; [2016]
  Nyckelord :Norm; subtitling; culture specific references; ECR; translation strategy; cooking show; 3 good things; Save with Jamie; David Rocco’s Dolce Vita; Kitchen Hero; Great British Bake off; English to Swedish; Norm; undertextning; kulturspecifik referens; ECR; översättningsstrategi; matlagningsprogram; Det goda livet; Jamies smarta rätter; David Roccos ljuva matresa – Italien; Kitchen Hero; Hela England bakar; engelska-svenska;

  Sammanfattning : Mat, språk och kultur är tätt sammanlänkade, och i matlagningsprogram förekommer en rad olika sorters kulturspecifika referenser. Kulturspecifika referenser definieras som ”any reference to a cultural entity which, due to its distance from the target culture, is characterized by a sufficient degree of opacity for the target reader to constitute a problem” (Mailhac i Ranzato 2015:54) och kan vara sådant t. LÄS MER

 5. 5. Hantering av svenska kulturspecifika referenser i en engelsk och tjeckisk översättning av Stieg Larssons Män som hatar kvinnor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Takac Adrian; [2015]
  Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; kulturspecifika referenser; svenska; tjeckiska; engelska; Stieg Larsson;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra den engelska och tjeckiska översättningen av Stieg Larssons kriminalroman Män som hatar kvinnor och undersöka hur svenska kulturspecifika referenser har hanterats  och om de överatta texterna blev domesticerade (målspråksorienterade) eller exotiserade (källspråksorienterade). Detta undersöks genom att kategorisera de svenska kulturspecifika referenser som finns i boken och genom att kartlägga de översättningstekniker som översättarna använt sig av vid översättningen samt genom att utföra en statistisk analys av översättningsteknikernas fördelning i texterna. LÄS MER