Sökning: "kulturstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet kulturstyrning.

 1. 1. Att leda på distans. Styrning, övervakning och kontroll under COVID-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Henriksson; Lina Breiter; [2021-11-24]
  Nyckelord :Distansarbete; övervakning; kontroll; kulturstyrning; kunskapsintensivt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetskommunikation i livsmedelsbutiker. En fallstudie av svenska matbutiker med fokus på kulturstyrning och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Wilhelmsson; Amelia Lindh; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organisationer möter idag allt högre krav på att arbeta med hållbarhet och hållbarhetskommunikation. Detta framkommer bland annat av utarbetningen av FN:s 17klimatmål och av tidigare studier gjorda av Svensk Handel (2016) och Jungrelations (2019).En av de industrier som påverkas kraftigt av klimatmålen är livsmedelsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Företagskultur vid distansarbete : En intervjustudie om hur företagskultur och kulturstyrning påverkas vid omställning till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oskar Engdahl; Ludwig Levin; [2021]
  Nyckelord :Culture; corporate culture; cultural control; telework; teleworking; management control; Kultur; företagskultur; kulturstyrning; distansarbete; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:  Till följd av Covid-19 pandemin så tvingades många företag att ställa om till distansarbete. I samband med detta har medarbetares och chefers möjlighet att interagera blivit lidande. Företagskultur kan definieras som ett företags gemensamma värderingar, åsikter och tankar. LÄS MER

 4. 4. Styrning för hälsa : En studie om styrning av arbetsmiljöarbete ur chefers perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Nicole Hedbom; Camilla Anneflod; [2021]
  Nyckelord :Control; Control package; Work environment; Salutogenic perspective; Pathogenic perspective; Styrning; Styrpaket; Arbetsmiljö; Salutogent perspektiv; Patogent perspektiv;

  Sammanfattning : This study aims to increase knowledge of how the governance of environment work takes place within organizations from the perspective of managers and to investigate how the management of the work environment takes place from a pathogenic and a salutogenic perspective. A total of ten managers participated in the study, all of whom hold formal responsibility for management and governance of the work environment within each organization. LÄS MER

 5. 5. Ett steg framåt - två steg bakåt : Om ledarskap och kultur på distans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jens Pålsson; Victoria Tjäder; [2021]
  Nyckelord :organisationskultur; virtuella organisationer; virtuellt ledarskap; formell kommunikation; kulturstyrning;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor’s thesis in Business Administration III, Organisation 15 HP, 2FE78E, School of Economics at Linnaeus University in Kalmar, Spring 2021. Writers: Jens Pålsson and Victoria Tjäder Advisor: Olle Duhlin Examinator: Hans Wessblad Title: One step forward - two steps back - About virtual leadership and culture Purpose: The purpose of the study is to describe the dynamic relation between leadership and organizational culture in a (increasingly) virtual workplace. LÄS MER