Sökning: "kund försäljning"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden kund försäljning.

 1. 1. Ett modulärt system för Boxmeals varuautomater

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Niklas Lennström; [2022]
  Nyckelord :design behov vakuumform koncept;

  Sammanfattning : Denna rapport redovisar en undersökning och ett arbete som jag tillsammans medföretaget Boxmeal har gjort om hur man kan skapa ett modulärt system för attBoxmeal enkelt ska kunna sätta ut kyl, frys och torrskåp i olika konfigurationer hosderas kunder. Boxmeal är ett företag som hyr ut varuautomater runt om i Gävle. LÄS MER

 2. 2. Marknadsmöjligheter för en ökad cirkularitet av kontorsinredning: - En studie om företag som säljer begagnad kontorsinredning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joosefin Tinglöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den linjära ekonomins framsteg har gett stora konsekvenser på miljön, varför implementeringen av cirkulära och mer resursbesparande affärsidéer efterfrågas. Studien identifierar kontorsmöbler som en aktuell produktgrupp för återanvändning. Idag slängs dock en stor mängd fullt fungerande kontorsmöbler av hög kvalité årligen. LÄS MER

 3. 3. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 4. 4. Hur UX kan förbättra kundupplevelsen och presentationen vid försäljning av komplexa affärssystem

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Vera Fristedt Andersson; Gustaf Wallström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör för ett examensarbete kopplat till kundupplevelsen vid upphandling av affärssystem inom kategorin best-of-breed. Best-of-breed innebär system som består av flera olika sammansatta system, som vardera är bäst inom olika affärsområden. LÄS MER

 5. 5. Lagerplats och logistiklösningar

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Alexander Anongdeth; Oskar Mikaelsson; [2021]
  Nyckelord :EMEA; SMT; Internal and external Leads; Cost per year; Annuity; Investments costs; Distance; Carbon dioxide emissions; EMEA; SMT; Interna och Externa Ledtider; Kostnader per år; Annuitet; Investeringskostnader; Distans; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes under våren 2021 på ett svenskt företag i Centrala Sverige. Uppdraget har som syfte haft att få en objektiv inblick i företagets lagersituation för försäljningen i EMEA. LÄS MER