Sökning: "kund risk"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden kund risk.

 1. 1. Kundförtroende inom digital bankverksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Envall; Lisa Norgren; [2020]
  Nyckelord :Trust; digitalization; bank; digital banking; risk; relationship; Förtroende; digitalisering; bank; digital bank; risk; relation;

  Sammanfattning : During the last two decades, technological development and digitalization have had a major impact on societies worldwide. Industries have been forced to adapt to the technological development and implement new technology in order to remain competitive. LÄS MER

 2. 2. Design av konversationsrekommendationssystem för att skapa en känsla av förtroende som möjliggör för explicit insamling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Kajsa Haugen; Rebecca Sälg; [2020]
  Nyckelord :e-commerce; Conversational Recommender System; explicit; cold-start; trust; design; e-butik; konversationsrekommendationssystem; explicit; kallstart; förtroende; design;

  Sammanfattning : När en kund går in i en e-butik för första gången får kunden inte anpassade rekommendationer. Anpassade rekommendationer bygger på information om användare från tidigare interaktion med e-butiken genom ett rekommendationssystem (RS). LÄS MER

 3. 3. Modelling default probabilities: The classical vs. machine learning approach

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Janovic; Paul Singh; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; gradient boosting; pd-modelling; CatBoost; Random Forest; Logistic Regression; Maskininlärning; gradient boosting; fallissemangmodellering; CatBoost; Random Forest; Logistisk Regression;

  Sammanfattning : Fintech companies that offer Buy Now, Pay Later products are heavily dependent on accurate default probability models. This is since the fintech companies bear the risk of customers not fulfilling their obligations. LÄS MER

 4. 4. A Study Evaluating the Liquidity Risk for Non-Maturity Deposits at a Swedish Niche Bank

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Markus Hilmersson; [2020]
  Nyckelord :Financial mathematics; time series analysis; risk management; risk analysis; non-maturing deposits; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB; Finansiell matematik; tidsserieanalys; riskhantering; riskanalys; Icke-tidsbunden inlåning; SARIMA; SARIMAX; BCBS; IRRBB;

  Sammanfattning : Since the 2008 financial crisis, the interest for the subject area of modelling non-maturity deposits has been growing quickly. The area has been widely analysed from the perspective of a traditional bank where customers foremost have transactional and salary deposits. However, in recent year the Swedish banking sector has become more digitized. LÄS MER

 5. 5. Reducering av kundreklamationer på ett tillverkande företag med hjälp av lean- och produktionstekniska verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anton Adolfsson; Mattias Norelius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kinnarps är ett företag som tillverkar kontorsmöbler samt tillhandahåller arbetsplatslösningar för kontor och offentliga miljöer. Vid avdelningen som examensarbetet utförs på paketeras bordsben manuellt och processen bidrar till ansenliga reklamationskostnader på grund av att fel bordsben paketeras och skickas till kund. LÄS MER