Sökning: "kund risk"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden kund risk.

 1. 1. Mänskliga och sociala framgångsfaktorer för att uppnå en positiv förändringsprocess vid införande av affärssystem : En fallstudie av en kund–systemimplementatörsrelation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Åsberg; [2019]
  Nyckelord :Affärssysteminförande; förändringsprocess; förändringsledning; användarmotstånd;

  Sammanfattning : Organisationer och företag arbetar dagligen med förändring av verksamheten för att hålla sig fortsatt konkurrenskraftiga. Organisationer använder idag affärssystem för att effektivisera processer och minska kostnader. LÄS MER

 2. 2. DIGITALA HJÄLPMEDEL : Avvikelsehantering och kvalitetssäkring med hjälp av Autodesk BIM 360 Field En studie riktad mot Skanska Sverige AB, Region Hus Stockholm Bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tess Sköld; Richard Brettéus; [2019]
  Nyckelord :digitala hjälpmedel; byggnadsteknik; avvikelsehantering; BIM 360 Field;

  Sammanfattning : The purpose of the work was to analyze the existing deviation management process and how the process could be optimized using BIM 360 Field on behalf of Skanska Sverige AB. This is because the deviation management on several projects is not carried requirements at present, which is to use BIM 360 Field. LÄS MER

 3. 3. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för att minska risken för missförstånd och tvetydigheter i kravinsamlingsprocessen : En fallstudie av ett kund-projekt hos Stamford och ett hos inPort

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Andersson; [2019]
  Nyckelord :Krav; kravhantering; kravinsamlingsprocess; krav kommunikation; kravinsamlingsprocess missförstånd; krav kommunikationsproblem; kravinsamling; krav tvetydigheter;

  Sammanfattning : Idag är det mycket vanligt att företag och organisationer använder sig av affärssystem för att kunna underlätta och stödja sina affärsprocesser. Affärssystemet fungerar som ett slags kärna i företaget eller organisationen, och det huvudsakliga syftet är att stödja alla huvudfunktioner och integrera flödet av data. LÄS MER

 5. 5. Machine Learning in credit risk : Evaluation of supervised machine learning models predicting credit risk in the financial sector

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Love Lundström; Oscar Öhman; [2019]
  Nyckelord :Credit risk; probability of default; Logistic regression; Neural network; Decision tree; Random Forest; Kredit risk; sannolikheten att fallera; Logistisk regression; Neurala nätverk; Decision Tree; Random Forest;

  Sammanfattning : When banks lend money to another party they face a risk that the borrower will not fulfill its obligation towards the bank. This risk is called credit risk and it’s the largest risk banks faces. According to the Basel accord banks need to have a certain amount of capital requirements to protect themselves towards future financial crisis. LÄS MER