Sökning: "kundanalys metoder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kundanalys metoder.

  1. 1. Design av ett grafiskt användargränssnitt : Ett befintligt system i förändring för användarnas bästa

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik

    Författare :Anneli Johansson; Lisbeth Olin; [2001]
    Nyckelord :Grafisk design; användarmedverkan; redesign;

    Sammanfattning : Detta kandidatarbetet är utfört på ett bolag som verkar i telekommunikationsbranschen. Operatörerna på kundtjänst arbetar med att ta emot samtal från Telekombolagets kunder, hjälpa dem med att lösa problem och ge tips och råd. En viktig del av arbetet är att operatörerna gör en analys av kunden för att kunna ge bästa möjliga råd. LÄS MER