Sökning: "kundbemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet kundbemötande.

 1. 1. Mångfald hos Big Four : En kvalitativ studie om Big Fours mångfaldshantering i revisionsteam i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elida Dilaveri; Nellie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Big Four; Mångfald; Revisionsteam; Kön; Ålder; Etnicitet; Språk; Sexuell läggning; Funktionsnedsättning; Religion;

  Sammanfattning : Titel: Mångfald hos Big Four - En kvalitativ studie om Big Fours mångfaldshantering i revisionsteam i Sverige Bakgrund: Mångfald har blivit en självklarhet i många företag och präglar numera dynamiken hos Big Four. Det förekommer emellertid lite data och forskning kring andra faktorer än kön av mångfald i revisionsteam. LÄS MER

 2. 2. Strategier för det nya servicemötet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Cruz; Miranda Ånäs; [2021]
  Nyckelord :Självservice; Självserviceteknologier; Servicemöte; Kundbemötande; Värde; Värdesamskapande; Dart-modellen; Tjänsteverksamheter; Hotellverksamheter; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Skapa djupare förståelse för det nya servicemötet utan personal. Studien avser därmed att undersöka hur tjänsteverksamheter arbetar med självservicen för att skapa bra kundbemötanden. Slutligen vill studien även bidra med forskning om hur självservicen har förändrat servicemötet. LÄS MER

 3. 3. Hur förenas krav, kontroll och stöd när kunden är ohotad etta? : En kvalitativ studie av butikssäljares upplevelse av sin arbetssituation i svensk detaljhandel

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Forsgren; [2020]
  Nyckelord :Retail industry; work situation; job demands; control; social support; Detaljhandel; arbetssituation; arbetskrav; egenkontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Handelsbranschen utgör en betydande del av den svenska arbetsmarknaden och har under senare år stått inför stora förändringar till följd av den växande näthandeln, något som kan tänkas ha förändrat situationen för säljare i fysiska butiker. För att undersöka hur anställda i detaljhandel upplever sin arbetssituation har kvalitativa intervjuer med personer från sport- och fritidsbutiker genomförts. LÄS MER

 4. 4. Klagomål och kundbemötande : En studie om hur bolag bemöter kunders klagomål och frågor via sociala medier under en krissituation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Björklund; Siri Eksvärd; Julia Falk; [2020]
  Nyckelord :Klagomål; kundbemötande; sentimentanalys; Twitter; Sociala medier; SCCT;

  Sammanfattning : I efterdyningarna av den första chocken från COVID-19 på europeiska flygbolag undersöker denna studie Twitteraktiviteten relaterad till fyra av dessa bolag och tillämpar sentimentanalys för att utforska interaktioner mellan kunder och bolag. Sambandet mellan kundsentimentet och bolagens svarstid, samt sambandet mellan kundsentiment och bolagens svarsfrekvens undersöktes men inga betydande korrelationer påträffades. LÄS MER

 5. 5. "Vi säljer upplevelser" : En studie om hur motorcykelbranschen kan stärka sitt erbjudande över hela året genom en omnikanalstrategi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Strand Henrik; Oskar Östlund; [2019]
  Nyckelord :Omnikanalstrategi; säsongsförsäljning; upplevelseekonomi; motorcykelbransch; touchpoints; CEM; CRM;

  Sammanfattning : Titel ”Vi säljer upplevelser” - En studie om hur motorcykelbranschen kan stärka sitt erbjudande över hela året genom en omnikanalstrategi   Nyckelord    Omnikanalstrategi, säsongsförsäljning, upplevelseekonomi, motorcykelbransch, touchpoints, CEM, CRM   Forskningsfråga På vilka sätt kan motorcykelbranschen med säsongsbetonad försäljning använda sig av en omnikanalstrategi för att stärka sitt varumärke och skapa erbjudanden genom hela året?   Syfte Syftet med studien är att öka kunskapen om hur MC-branschen kan använda en omnikanalstrategi som hjälper motorcykelåterförsäljare att stärka sitt varumärke och öka försäljningen och sina erbjudanden under hela året oberoende av säsong.   Metod Studien har använt en kvalitativ forskningsstrategi med ett abduktivt angreppssätt. LÄS MER