Sökning: "kundbemötande"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet kundbemötande.

 1. 1. ”En kvalitativ studie om servitrisens självkänsla och emotioner inom restaurangbranschen”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Andersson; Fayza Syamo; [2023]
  Nyckelord :waitress; emotions; self-esteem; emotional labour; depersonalization; coping strategies; servitris; emotioner; självkänsla; emotionell lönearbete; avpersonifiering; copingstrategier;

  Sammanfattning : Inom restaurangbranschen finns det krav och normer för hur en servitris ska bemöta restaurangens gäster. Dessa krav ingår i arbetsrollen och påverkar servitrisens emotioner och självkänsla, vilket skapar en emotionell belastning för servitriserna. LÄS MER

 2. 2. Kundtjänstmedarbetares kompetens om kundbemötande : En intervjustudie om kundtjänstmedarbetares informella lärande genom erfarenhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erika Jonsson; William Runsten; [2022]
  Nyckelord :Customer- encounter; customer service; formal learning; informal learning; experiential learning; Kundbemötande; kundtjänstmedarbetare; formellt lärande; informellt lärande; erfarenhetsbaserat lärande;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om kompetensutvecklingen kring kundbemötande för medarbetare på ett svenskt internationellt företag. Kundbemötande är av betydelse för företag i anseende av marknadsvärde och konkurrens. Det är därför viktigt för företag att dess personal är kompetent när det kommer till kundhantering. LÄS MER

 3. 3. "Jag är inte mig själv när jag är på jobbet" - En undersökning av det emotionella arbetet inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Therese Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; restaurangbranschen; unga kvinnor; snabbmatsrestauranger; café; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många unga vuxna, speciellt unga kvinnor, får idag sin första arbetslivserfarenhet från restaurangbranschen. Snabbmatsrestauranger och caféer utgör en del av arbetsgivarna inom branschen och kan i vissa fall vända sig specifikt till unga i sin rekrytering. LÄS MER

 4. 4. Mångfald hos Big Four : En kvalitativ studie om Big Fours mångfaldshantering i revisionsteam i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elida Dilaveri; Nellie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Big Four; Mångfald; Revisionsteam; Kön; Ålder; Etnicitet; Språk; Sexuell läggning; Funktionsnedsättning; Religion;

  Sammanfattning : Titel: Mångfald hos Big Four - En kvalitativ studie om Big Fours mångfaldshantering i revisionsteam i Sverige Bakgrund: Mångfald har blivit en självklarhet i många företag och präglar numera dynamiken hos Big Four. Det förekommer emellertid lite data och forskning kring andra faktorer än kön av mångfald i revisionsteam. LÄS MER

 5. 5. Strategier för det nya servicemötet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Cruz; Miranda Ånäs; [2021]
  Nyckelord :Självservice; Självserviceteknologier; Servicemöte; Kundbemötande; Värde; Värdesamskapande; Dart-modellen; Tjänsteverksamheter; Hotellverksamheter; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Skapa djupare förståelse för det nya servicemötet utan personal. Studien avser därmed att undersöka hur tjänsteverksamheter arbetar med självservicen för att skapa bra kundbemötanden. Slutligen vill studien även bidra med forskning om hur självservicen har förändrat servicemötet. LÄS MER