Sökning: "kundengagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet kundengagemang.

 1. 1. Tjänsteinnovation genom kundengagemang? : En studie om hur tre olika företag arbetar i kontexten Instagram stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Olofsson; Linn Skogberg; [2019]
  Nyckelord :Instagram stories; kontext; interaktion; kundengagemang; tjänsteinnovationer; samskapande processer;

  Sammanfattning : Instagram stories är en plattform som sedan lanseringen år 2016 blivit ett populärt marknadsföringsverktyg för företag, utifrån att plattformen anses öppna upp för möjligheter att kunna nyttja kundengagemang. Kundengagemang menas vidare vara användbart i skapandeprocesser, där tjänsteinnovationer på senare tid blivit allt mer omdiskuterat. LÄS MER

 2. 2. Crowdfunding, innovativ marknadsföring eller marknadsföring för innovationer?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Berggren; Viktor Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; Crowdfunding; Valley of death; Kundrelationer; Kundengagemang; Aktiva Kunder;

  Sammanfattning : Två grundpelare för att ett nystartat företagande ska nå tillväxt är behovet av finansiella resurser och kunder. Båda delarna kan vara avgörande om ett företag överlever de utmanande första åren. En bredare kundbas kan leda till flera marknadsföringsfördelar vilket är ett noga studerat ämne. LÄS MER

 3. 3. Interaktivitet & Engagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Guve Samaras; Laura Stefanovic; Henric Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Customer Engagement; Interaktion; Content; Digital network.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Interactivity & Engagement - Can Inbound marketing be applied to build customer engagement? Seminar date: 2019-01-17 Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level Author: Felix Guve Samaras, Laura Stefanovic and Henric Karlsson Key words: Inbound Marketing, Customer Engagement, Interaktion, Content, Digital network. Purpose: To study how implementing inbound marketing can affect customer engagement. LÄS MER

 4. 4. Engagerad ”online” – konsument ”offline”? : En explorativ studie om konsumtion och kundengagemang i Livrustkammarens online brand community

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Malin Doyon; Sofia Borg; [2018]
  Nyckelord :Online brand community; O.B.C; kundengagemang; C.E; Facebook; dimensioner; subdimensioner; konsumtion; köpintention; museum; Livrustkammaren; regressionsanalys; korrelationsanalys;

  Sammanfattning : Studien undersöker olika dimensioner av det omdiskuterade begreppet kundengagemang i ett online brand community på Facebook, i förhållande till tidigare konsumtion och köpintention “offline”. Webbaserade enkäter användes som metod för att undersöka vilka dimensioner av kundengagemang som förekommer i det studerade online brand communityt på Livrustkammarens Facebooksida. LÄS MER

 5. 5. Hur och varför använder företag content marketing via sociala medier? : En kvalitativ studie om små och medelstora B2B-företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Edvin Lind; Marcus Nordin; [2018]
  Nyckelord :content marketing; social media; content marketing; sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den digitala utvecklingen har förändrat hur företag kommunicerar med sina kunder och sociala medier spelar en allt större roll. Allt fler företag väljer att på sociala medier använda content marketing som syftar till att hjälpa sina kunder genom att dela relevant innehåll snarare än att skicka direkta säljmeddelanden. LÄS MER