Sökning: "kundens beslutsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kundens beslutsprocess.

 1. 1. Den stora affären : En kvalitativ undersökning på kundens val av fastighetsmäklare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Bergh; Cecilia Risvall; [2018]
  Nyckelord :beslutsprocess; företagsekonomi; fastighetsmäklare; fastighetsköp;

  Sammanfattning : För många är bostadsaffären den största och viktigaste affär de kommer genomföra under sin livstid. Eftersom denna affär har så pass stor betydelse väljer de flesta att anlita en fastighetsmäklare som stöd och hjälp under sin försäljning. LÄS MER

 2. 2. Den digitala kundresan : Hur digitala enheter influerar kunders beslutsprocess och upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sally Russell; Amanda Rodling; [2018]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Marknadsföring; Kundbeteende; Sportkläder; Beslutsprocess; Kundresa; Digital kundresa; Digitala kanaler; Digitala enheter; Kundupplevelse; E-handel; Touchpoints; Multichannel; Omnichannel; Sportmode;

  Sammanfattning : Den digitala utveckling som har genomsyrat 2010-talet har påverkat många aspekter av samhället. En tydlig aspekt är att ökad e-handel har förändrat förutsättningar både för företag och konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Är ett fordons miljöegenskaper åsidosatta? : En kvalitativ studie om vad kunder prioriterar vid köp av fordon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Svensson; Pontus Vernberg; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; fordonsbransch; miljöfordon; beslutsprocess; image; dilemma;

  Sammanfattning : Enligt statistik ökar den svenska befolkningen i antal och samtidigt ökar sysselsättningen i Sverige. Avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen ökar som i sin tur ökar behov av transporter och statistik visar att antalet personbilar i trafiken ökar till antal. LÄS MER

 4. 4. Reservdelslogistikens kamp mot kostnader : Drivande krafter vid en centralisering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Joakim Nevalainen; Pär Jonsson; [2010]
  Nyckelord :Reservdelslogistik; drivkraftmodellen; centralisering; kundens beslutsprocess; B2B; informationsteknologi.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är utreda hur en ökad centralisering av Komatsu Forests reservdelslogistik kan bidra till minskad kapitalbindning samt ge större möjligheter till flexibilitet och kundanpassning i den fysiska distributionen.Idag distribuerar Komatsu Forest reservdelar från sitt centrallager till 21 stycken olika servicedepåer som drivs av dotterbolaget Komatsu Forest Sweden och som har till uppgift att leverera till alla kunder på den svenska marknaden. LÄS MER

 5. 5. Inträdes- och utträdesbarriärer : en studie över kunders rörlighet på den privata bankmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Avdelningen för Företagsekonomi; Högskolan på Gotland/Avdelningen för Företagsekonomi; Högskolan på Gotland/Avdelningen för Företagsekonomi

  Författare :Johan Wallin; Pieer Liljegren; Christoffer Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Banking; Loyalty; Quality; Relations; Switching costs;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to map out and investigate how the banking sector affects a customer’s willingness to change bank, and what the switching costs are for a customer when making these changes. A case study was performed through qualitative and quantitative questionnaires and interviews. LÄS MER