Sökning: "kundens köpprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden kundens köpprocess.

 1. 1. Hur kommunicerar ni för att attrahera användare? : En kvalitativ studie om hur delningsekonomiföretag kommunicerar med användare i sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ellinor Lundgren - Eneheim; Paulin Orlander Arvola; [2019]
  Nyckelord :Sharing economy; Social media; Social media communication; The consumer journey; Attracting users; Delningsekonomi; Sociala medier; Kommunikation; Kundens köpprocess; Attrahera användare;

  Sammanfattning : Delningsekonomiföretag kännetecknas av digitala plattformar vars värde ökar med antalet användare. Tidigare forskning har dock visat på att svårigheter existerar angående vem, samt vilka kanaler marknadskommunikationen ska ske genom för att nya användare ska attraheras. LÄS MER

 2. 2. E-handel av livsmedel : En kvalitativ studie som undersöker hur e-service quality påverkar kundens köpbeteende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Danielle Gränström; Johanna Atterström; [2019]
  Nyckelord :e-service quality; consumer decisionprocess; online consumer behaviour; grocery shopping; e-service quality; consumer decision process; online consumer behaviour; grocery shopping;

  Sammanfattning : Introduction: E-commerce has shown a large increase in the last years and constitutes a great portion of the market. This has led to a digital shift and more people choose to e-shop. This has affected the retail business, since there are new, more comfortable ways to buy your groceries. LÄS MER

 3. 3. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 4. 4. Din order finns att hämta i butik : En kvantitativ studie om de element som påverkar kunders preferenser av fysiska klädbutiker i ett samhälle där e-handeln växer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ebba Hesselgård; Fanny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Säljkanaler; Preferenser; Relationer; Sinnesupplevelser; Servicekvalitet; Kundmedverkan;

  Sammanfattning : Problemformulering: Nyttjandet av e-handel fortsätter att öka hos de svenska internetanvändarna och stjäl därmed andelar från de fysiska butikerna. Det syns en tydlig förändring i kundens köpprocess då många uppskattar tillgängligheten och smidigheten med digitala kanaler, vilket leder till en fundering kring vilka element kunden värdesätter och vill bevara i den traditionella butiken. LÄS MER

 5. 5. Vitvaror i en digital värld : En fallstudie om vitvarubranschen och dess kunder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Wallin; Emil Wallunger; [2018]
  Nyckelord :Vitvaror; köpprocess; e-handel; process; strategi; digitalisering;

  Sammanfattning : Titel: Vitvaror i en digital värld - En fallstudie om vitvarubranschen och dess kunder. Syfte: Studien ämnar kartlägga på vilka sätt kundens beteende har förändrats inom vitvarubranschen med tanke på e-handelns utveckling. LÄS MER