Sökning: "kunder kosmetika"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kunder kosmetika.

  1. 1. Etisk framställning och kunduppfattning : En undersökning av samarbeten mellan företag som framställer sig etiskt och företag som inte framställer sig etiskt

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Maria Skoglund; Alexandra Lind; [2012]
    Nyckelord :The Body Shop; Ethical profiling; CSR; Corporate Social Responsibility; Åhléns; Ethical marketing; The Body Shop; Etisk framställan; CSR; Åhléns; Etisk marknadsföring;

    Sammanfattning : Utbudet av etiska produkter har ökat på senare år, vilket borde betyda att människor har blivit mer benägna att köpa etiska produkter. Detta har krävt vissa förändringar i företagens marknadsföring, eftersom en etisk profilering i vissa fall kan kräva en annan infallsvinkel. LÄS MER