Sökning: "kunder och fastighetsmäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden kunder och fastighetsmäklare.

 1. 1. Människors förändrade boendepreferenser under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Nathalie Björk; Ninnie Kronvall; [2022]
  Nyckelord :Real estate; real estate business; pandemic; covid-19; housing preference; first-time buyers; housing market; Fastighetsmäklare; fastighetsmäklarbranschen; pandemin; covid-19; boendepreferenser; förstagångsköpare; bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how people's housing preferences changed during the Corona Pandemic. To achieve the purpose of the study, three questions have been formulated: Have housing preferences changed for people during the pandemic in Northeast Scania? How did real estate agents experience the housing market and their customers' housing preferences? Did the pandemic cause greater concern for young adults on the housing market? To answer these questions, a qualitative method has been used in the form of semi-structured interviews with both customers and real estate agents in Northeast Scania. LÄS MER

 2. 2. Hur fastighetsmäklaren skapat och bevarat förtroendet till sina kunder under covid-19-pandemin : En internationell jämförelse mellan Sverige och Spanien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Clara Svensson; Louice Eliasson; [2022]
  Nyckelord :Trust; customer relations; communication; real estate agents; business relations; covid-19; lockdown.; Förtroende; kundrelationer; kommunikation; fastighetsmäklare; affärsrelationer; covid-19; nedstängning.;

  Sammanfattning : This research article will explore the effects of how a societal crisis like covid-19 has affected the real estate agent's ability to create and maintain trust in their clients. The real estate agent's job involves meeting a lot of people physically, in the office, at the customer's home, or at viewings. LÄS MER

 3. 3. Långvariga relationer mellan kund och fastighetsmäklare - ur ett kundperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tim Svensson; Oliver Ekdahl; [2022]
  Nyckelord :Fastighetsmäklare; kunder; kundrelationer; kundlojalitet;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks varför fastighetsmäklarens kund väljer att återkomma till samma fastighetsmäklare vid fler än en bostadsförsäljning. Detta har studerats genom sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer, med kunder som valt att återkomma till samma fastighetsmäklare vid en andra bostadsaffär. LÄS MER

 4. 4. Sinnenas användning inom fastighetsmäklarbranschen : En studie om fastighetsmäklarens involvering av spekulantens sinnen och fastighetsmäklarföretagets medvetenhet om teorin bakom fenomenet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jennifer Svensson; Rebecca Jansson; [2022]
  Nyckelord :Sensory involvement; sensory marketing; real estate agents; house viewing; Sinnesinvolvering; sensorisk marknadsföring; fastighetsmäklare; bostadsvisning;

  Sammanfattning : Uppsatsens bakgrund lyfter fastighetsmäklares främsta uppgift vilket är att marknadsföra och presentera uppdragsgivarens bostad samt beakta dennes ekonomiska intresse genom att nå högsta möjliga slutpris. Flera forskare är överens om att marknadsföringsaktiviteter i dagens samhälle bör sträva efter att nå kunderna på ett djupare plan då kunder numera kan anses förvänta sig en känslobetonad upplevelse i samband med ett köp. LÄS MER

 5. 5. Fastighetsmäklare i pandemin : En studie av pandemins påverkan på fastighetsmäklaryrket

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Camilla Hansen Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Brokers; covid-19; the brokerage process; recommendations; measures; Fastighetsmäklare; covid-19; förmedlingsprocessen; rekommendationer; åtgärder;

  Sammanfattning : När pandemin var ett faktum i mars 2020 var det osäkert i vilken utsträckning det skulle påverka Sverige. Men som resten av världen drabbades Sverige hårt av pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och mäklarbranschen var tidigt ute med information om åtgärder en kunde genomföra för att begränsa smittan. LÄS MER