Sökning: "kundhantering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet kundhantering.

 1. 1. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
  Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

  Sammanfattning : Due to an increasingly expanding service sector, greater emphasis has been placed onmaintaining customer management and long-term customer relationships. For this purpose,many organizations use customer relationship management (CRM) strategies. LÄS MER

 2. 2. Exploring the role of technology in innovative social business models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JULIA HEDE MORTENSEN; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Business models in all industries are being disrupted by advanced technology (Morrar et al., 2017). This technological shift has the potential to create a more inclusive, global society (Tarik et al., 2020). LÄS MER

 3. 3. ETT LYCKAT KUNDBEMÖTANDE -UTIFRÅN BANKENS FRONTPERSONALS PERSPEKTIV. : En kvalitativ studie om frontpersonalenssubjektiva upplevelser utifrån inre motivationgentemot kundbemötanden.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexander Kihl Olsson; Julianna Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Kundbemötande; Frontpersonal; Inre-motivation;

  Sammanfattning : I cirka tjugo år har det pågått en omfattande digitalisering av världen, där institutioner, myndigheter, organisationer och andra företag har flyttats (verksamheten omplacerades) i större grad från att vara en fysisk kontakt till att bli en digital kontakt. Begreppet “digitalisering” formuleras av Kamery & Pitts (2002, s. LÄS MER

 4. 4. "Palla klaga" : En studie om klagomålshantering och service recovery inom tjänsteindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ylva Hjert; Denise Kullberg; Frida Widlund; [2016]
  Nyckelord :Service recovery; Complains management; Servicefailure; Complains; Coustomer management; Customor lojaly; Service meetings; Service recovery; Klagomålshantering; Servicemisslyckande; Klagomål; Kundhantering; Kundlojalitet; Servicemöten;

  Sammanfattning : Även de mest utvecklade serviceföretag begår misstag, det är oundvikligt. Frågan är inte omfel görs utan snarare hur företaget kommer att hantera situationen när misstaget uppstår. LÄS MER

 5. 5. Customer Relationship Management : På vilket sätt arbetar svenska foöretag med CRM och finns det goda förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt arbete?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johan Jonsson; [2015]
  Nyckelord :CRM; Management;

  Sammanfattning : Sedan början på 90-talet och informationsteknikens intågande kan vi nu snabbare än någonsin hämta information från världens alla hörn. Detta gör att spelplanen för företag har förändrats radikalt och företag måste anpassa sig till kunden på ett helt annat sätt än tidigare. LÄS MER