Sökning: "kundkrav"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet kundkrav.

 1. 1. Handlingsplaner och diskussion : Samarbetsverktyg

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredrik Blank; [2019]
  Nyckelord :Action plans; Collaboration tool; ASP.NET Core; MVC; HTML; SQL; EF; SPA; Async; DI; Azure;

  Sammanfattning : This report discloses the implementation of a collaboration tool in the form of action plans and discussion functionality in behalf of the company ZonderaCom AB (Zondera). The current tool used for this purpose is inflexible, have a hard time meeting customer requirements and therefore needs to be replaced. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av konsulttjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Nordelind; [2019]
  Nyckelord :base decisions on facts; cornerstone model; customer requirements; customer satisfac-tion; customer follow-up; processes; quality; basera beslut på fakta; hörnstensmodellen; kundkrav; kundnöjdhet; kunduppföljning; kvalité; processer;

  Sammanfattning : Undersökaren har studerat hur företag X skulle kunna förmå sina kunder att bli tydligare i sin kravställan och i förlängningen kvalitetssäkra sina konsulttjänster. Syftet med studien har varit att undersöka hur företag X kan skapa en röd tråd där kundernas krav och förväntningar identifieras, infrias och följs upp. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av extern borstmodul för robotar avsedda för undervattensrengöring

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Nina Stenberg; Oscar Pachacama Guallichico; [2019]
  Nyckelord :Prototype Development; Brush module; Underwater Cleaning solutions; Prototypframtagning; Borstmodul; Undervattensrengöring;

  Sammanfattning : Weda AB är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar produkter avsedda för undervattensrengöring. B600 är en av Wedas undervattensrengöringsrobotar som används inom den offentliga sektorn. B600 består av en kraftfull pump och kombineras med två roterande valsborstar både bak och fram. LÄS MER

 4. 4. HOW TO ACHIEVE AND ENHANCE TRACEABILITY : A study about how traceability could beimproved within manufacturing processes

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Lisa Grunning; [2019]
  Nyckelord :Traceability; traceability system; traceability method; traceability implementation; total quality management; manufacturing company; Industry 4.0; Spårbarhet; spårbarhetssystem; spårbarhetsmetod; spårbarhetsimplementering; total kvalitetsledning; tillverkande företag; Industri 4.0;

  Sammanfattning : The trends for manufacturing organizations are continuously increased customer expectations and demands, together with globalization of both markets and competition. As we are currently approaching the fourth industrial revolution and in order to stay competitive, companies need to adopt technological changes, differentiate themselves and improve their digital maturity. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av motoruppkopplingsadapter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Jalderyd; Linus Legendi; [2019]
  Nyckelord :Produktvariation; produktionsvariation; robust design; motoruppkoppling; avgasuppkoppling; adapter; adapterkonstruktion; avgasadapter;

  Sammanfattning : Examensarbetets mål är att utveckla och konstruera en ny uppkopplingslösning för motorer som genomgår kvalitetssäkring hos Volvo Lastvagnar. Examensarbetet är genomfört som den avslutande delen av studierna på maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i Skövde. LÄS MER