Sökning: "kundkrav"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet kundkrav.

 1. 1. Handlingsplaner och diskussion : Samarbetsverktyg

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Fredrik Blank; [2019]
  Nyckelord :Action plans; Collaboration tool; ASP.NET Core; MVC; HTML; SQL; EF; SPA; Async; DI; Azure;

  Sammanfattning : This report discloses the implementation of a collaboration tool in the form of action plans and discussion functionality in behalf of the company ZonderaCom AB (Zondera). The current tool used for this purpose is inflexible, have a hard time meeting customer requirements and therefore needs to be replaced. LÄS MER

 2. 2. Införande av IATF 16949:2016 : En undersökning av förutsättningar och framtagning av verktyg för systematiskt integreringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Fredrik Anderberg; [2019]
  Nyckelord :automotive; context; customer specific requirements; gap analysis; IATF 16949:2016; integration; ISO 9001:2015; quality management system; value chain; automotive; context; customer specific requirements; gapanalys; IATF 16949:2016; integrering; ISO 9001:2015; kvalitetsledningssystem; värdekedja;

  Sammanfattning : Allied Motion Technologies Inc. is a global group that develops, manufactures,assembles and sells electric motors with associated transmission and electric driveadapted to customers in industries such as vehicles, manufacturing industry, medicaltechnology, defense and security, etc. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av konsulttjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Anna Nordelind; [2019]
  Nyckelord :base decisions on facts; cornerstone model; customer requirements; customer satisfac-tion; customer follow-up; processes; quality; basera beslut på fakta; hörnstensmodellen; kundkrav; kundnöjdhet; kunduppföljning; kvalité; processer;

  Sammanfattning : Undersökaren har studerat hur företag X skulle kunna förmå sina kunder att bli tydligare i sin kravställan och i förlängningen kvalitetssäkra sina konsulttjänster. Syftet med studien har varit att undersöka hur företag X kan skapa en röd tråd där kundernas krav och förväntningar identifieras, infrias och följs upp. LÄS MER

 4. 4. Analys av kapacitetpotential och produktionslayout i robotcell : Examensarbete utfört på Swepart Transmission AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Lina Gasslander; Nasrin Posae; [2019]
  Nyckelord :Overall equipment effectiveness; OEE; TPM; Kapacitetsanalys; Flaskhalsteori;

  Sammanfattning : This thesis is done at Swepart transmission AB in Liatorp. Swepart is a manufacturing company of transmission solutions. As customer demands and production volumes increase, it results in higher requirements on the production. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av extern borstmodul för robotar avsedda för undervattensrengöring

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Nina Stenberg; Oscar Pachacama Guallichico; [2019]
  Nyckelord :Prototype Development; Brush module; Underwater Cleaning solutions; Prototypframtagning; Borstmodul; Undervattensrengöring;

  Sammanfattning : Weda AB är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar produkter avsedda för undervattensrengöring. B600 är en av Wedas undervattensrengöringsrobotar som används inom den offentliga sektorn. B600 består av en kraftfull pump och kombineras med två roterande valsborstar både bak och fram. LÄS MER