Sökning: "kundlojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade ordet kundlojalitet.

 1. 1. ALLMÄNLÄKARNAS UPPLEVELSER AV NATIONELLT KLINISKT KUNSKAPSSTÖD En studie om tjänstekvalitet, kundtillfredsställelse och kundlojalitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Lea Greim; [2019-09-06]
  Nyckelord :Tjänstekvalitet; kundtillfredsställelse; kundlojalitet; SERVQUAL; användbarhetstest; kunskapsstöd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur allmänläkare upplever rekommendationerna som erbjuds av Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK), med avseende på tjänstekvalitet, otillfredsställelse och kundlojalitet. Syftet var även att belysa hur/om allmänläkare upplever att NKKs rekommendationer underlättar deras arbete. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens lojala kundbank : Hur en fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Selma Fazlic; Matilda Lavén; [2019]
  Nyckelord :Customer Loyalty; Real Estate Broker; Service Provider; Customer Satisfaction; Word-of-Mouth; Image; Trust; Communication; Sweden; Kundlojalitet; Fastighetsmäklare; Fastighetsbranschen; Tjänsteleverantör; Kundnöjdhet; Word-of-Mouth; Image; Förtroende; Kommunikation; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats var att undersöka hur aktivt arbetande fastighetsmäklare uppfattar och skapar kundlojalitet under en fastighetsförsäljning. Eftersom det enligt forskning inte finns någon samstämmig definition av kundlojalitet eller ett ramverk för att skapa det så bör fenomenet undersökas branschvis, i detta fall inom fastighetsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Pricing : A Matter of Attitude

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Holmqvist Larsson; Fanny Tapper; [2019]
  Nyckelord :dynamic pricing; surge pricing; robo-pricing; algorithmic pricing; price discrimination; dynamisk prissättning; prisdiskriminering;

  Sammanfattning : Tillämpningen av dynamisk prissättning har förenklats i och med digitaliseringens framväxt. Med den ökade tillgången till kunddata kan företag idag kartlägga kundernas köpbeteende och genom algoritmer anpassa priserna därefter. Identiska varor och tjänster kan på så sätt prissättas annorlunda. LÄS MER

 4. 4. Dynamic Pricing : A Matter of Attitude

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Holmqvist Larsson; Fanny Tapper; [2019]
  Nyckelord :dynamic pricing;

  Sammanfattning : Tillämpningen av dynamisk prissättning har förenklats genom digitaliseringens framväxt. Med den ökade tillgången till kunddata kan företag idag kartlägga kundernas köpbeteende och genom algoritmer anpassa priserna därefter. Identiska varor och tjänster kan således prissättas, utefter kundens köpvillighet. LÄS MER

 5. 5. Kundlojalitet: Vad är det, hur gör man och varför fungerar det inte? : Lärdomar från företag i den svenska detaljhandeln

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Bremholt; Ludvig Hansson; [2019]
  Nyckelord :Customer Loyalty; CRM; NPS; Retail; Online Retail; Attitude; Customer Experience; Customer Satisfaction; RFM; Kundlojalitet; CRM; NPS; Detaljhandel; Onlinehandel; Attityd; Kundupplevelse; Nöjdhet; RFM;

  Sammanfattning : Kundlojalitet är ett begrepp som aldrig tycks försvinna ur marknadsföringens ordlistor, kanske eftersom det för många företag är det ultimata marknadsföringsmålet. Den samtida konkurrensen har tack vare globalisering och digitalisering blivit hårdare än någonsin och lojalitet har aldrig varit mer relevant. LÄS MER