Sökning: "kundlojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 374 uppsatser innehållade ordet kundlojalitet.

 1. 1. Effektmätning av trefaspumpar

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Hector Wallén; Rickard Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Mätsystem; Inbyggda system; Effektmätning; Current Transformer; Sensorteknik;

  Sammanfattning : Historiskt sett så har motorer och pumplösningar sålts utan sensorer. Detta innebär att kunden behöver designa specialbyggda övervakningslösningar, skräddarsydda till de specifika behoven som deras installation har. LÄS MER

 2. 2. The Extent of Customer Data : A study of creating value from customer data for the finance department.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Limbäck; Semer Said Yahya; [2021]
  Nyckelord :Customer data; Customer loyalty; Cross-functional teams; Finance-department; Decision-making; Predicting; Value creation.; Beslutsfattande; Finansavdelning; Förutsägelser; Kunddata; Kundlojalitet; Tvärfunktionella team; Värdeskapande;

  Sammanfattning : Among the diverse perspectives of value creation throughout history, recent studies imply that CFOs and finance officials can contribute to a holistic value creation process by integrating different business values. Therefore, this study aims to research whether the current dilemma of intangible assets (customer data) plays an important role in financial activities to lead to business value creation. LÄS MER

 3. 3. Från leverans av paket till kundlojalitet : En kvantitativ studie om vilka leveransdimensioner som i förhållande till förtroende påverkar kundlojaliteten inom e-handeln.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Malin Hanell; Ugné Wistedt; [2021]
  Nyckelord :Customer loyalty; Delivery dimensions; Trust; Online company; Delivery company; E-commerce; B2C; Kundlojalitet; leveransdimensioner; förtroende; onlineföretag; leveransföretag; e-handel; B2C;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilka leveransdimensioner är det som påverkar kundlojaliteten mot ett onlineföretag? Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka leveransdimensioner det är som påverkar kundlojaliteten mot ett onlineföretag utifrån ett konsumentperspektiv. Denna studie ämnar att studera vilka leveransdimensioner som i förhållande till förtroende påverkar kundlojaliteten inom e-handeln. LÄS MER

 4. 4. Den digitala kraften av hållbar marknadsföring : En kvalitativ studie om hur företag inom skönhetsbranschen använder digitala kanaler för att positionera sig inom hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Lisa Söderberg; Olsson Vilma; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhet; Varumärkespositionering; Digitala kanaler;

  Sammanfattning : Miljöproblematiken har länge varit ett omdiskuterat ämne. Hållbarhet är ett ämne somgrundar sig i de problemen som finns i världen vilket innebär att högre krav ställs påföretagen baserat på kunders krav och efterfrågan. LÄS MER

 5. 5. Märkeslojalitet inom svensk dagligvaruhandel : En kvalitativ studie om hur aktörerna i den svenska dagligvaruhandeln skapar och underhåller kundlojalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Östling Gran; Petar Milenov; [2021]
  Nyckelord :store format; customer orientation; information gathering; loyalty program; customer relationship management; relationship marketing; corporate store image and customer loyalty;

  Sammanfattning : The grocery trade is part of the food industry, which is Sweden's third largest industry. It is obvious that it is an industry with a high market concentration where the market share of the three largest companies corresponds to almost 87%. LÄS MER