Sökning: "kundlojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet kundlojalitet.

 1. 1. Hur positionerar sig spelbolag genom de digitala möjligheterna som finns för att skapa kundlojalitet? : En kvalitativ fallstudie på tre spelbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rasmus Blidner; Henrik Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Positionering; Relationsmarknadsföring; Spelbolag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Penningtvätt : Hur påverkas kundförtroendet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Vestman; [2020]
  Nyckelord :Penningtvätt; kundförtroende; bankers agerande; kunders attityd; kunders medvetenhet; kunders agerande; kundlojalitet;

  Sammanfattning : År 2017 rapporterar medier om misstänkt penningtvätt i Danske Bank och året därpå fastslås att banken gjort sig skyldig till allvarliga brott. Tiotusentals kunder lämnar banken och bankens aktiekurs rasar till följd av risk för dyra böter. Det talas om att händelsen kan utgöra den största penningtvättskandalen i modern historia. LÄS MER

 3. 3. En skattjakt i camping- och hotellbranschen : En kvalitativ marknadsundersökning av AR-Gamification i camping- och hotellverksamheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Fredriksson; Rebecka Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; Gamification; TAM; Marknadsundersökning; Camping; Hotell;

  Sammanfattning : Användandet av tekniska verktyg förutspås vara en viktig del av hur camping- och hotellverksamheter utvecklar sina kundrelationer. Existerande forskning fokuserar mestadels på Augmented Reality och gamification som separata koncept. LÄS MER

 4. 4. Green gamification : Designing for increased sustainable behavior and business growth

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ebba Wadstein; Caroline Malmqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This research aims to investigate if gamification is a suitable method for creating stronger incentives for people to recycle. The research was conducted in partnership with PantaPå, the world’s first deposit app for recycling packaging. LÄS MER

 5. 5. Är det medlemskapet som gör dig lojal?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Fransson; Viktoria Höjgård Hansen; Natalia Milunovic; [2020]
  Nyckelord :kundlojalitet; lojalitetsprogram; klädbranschen; ungdomar; konsumtion; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka unga konsumenters uppfattning om lojalitet inom klädbranschen samt deras upplevelse av företags lojalitetsprogram i relation till kundlojalitet. Metod: Denna kvalitativa studie har en abduktiv ansats där en kontinuerlig reflektion av teori och empiri har genomförts under hela skapandeprocessen. LÄS MER